پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  [ صفحه اصلی - تعرفه ها - ثبت آگهی - ورود / ثبت نام - استان ها - قوانین - آرشیو - راهنما ]  آموزشتجهیزاتبهداشتایمنیمحیطزیست  آگهي هاي 5 ستاره هميشه در جايگاه اول تبليغات قرار خواهند گرفت و به ترتيب 4 و 3 و 2 و 1 ستاره به ترتيب در مراحل بعد قرار خواهند گرفت.  جدول تعرفه آگهی‌ها
  عنوان روز 1 ستاره
  2 ستاره
  3 ستاره
  4 ستاره
  5 ستاره
  یک هفته 7 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
  دو هفته 14 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
  یک ماه 30 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
  دو ماهه 60 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان