سه شنبه، 14 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-1

  1. دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار
  2. استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی
  3. مدیریت ریسک بهداشتی ایمنی و محیط‌ زیستی کارخانه سیمان شمال با استفاده از تکنیک ویلیام فاین
  4. راهنماي طراحی و ساخت اطاق امن تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب
  5. راهنمای شست و شو و گندزدائی شبکه های توزیع آب آشامیدنی
  6. مواجهه شغلی با میدان مغناطیسی پایا و تاثیر آن بر شاخص های خونی کارگران بخش الکترولیز مجتمع مس سرچشمه کرمان
  7. طراحی و اجرای برنامه جامع کار آموزی در صنعت - ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
  8. طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
  9. بررسی اثر صدای توربین های بادی بر سلامت عمومی شاغلین مزارع بادی
  10. بررسی میزان مواجهه با پرتو فرابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی در شرایط مختلف کاری
  11. بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی
  12. بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران
  13. بررسی میزان مواجهه با صدا در جبهه عملیاتی و پشتیبانی یکی از دکل های حفاری خشکی نفت اهواز
  14. طراحی لاگ بوک کتابچه ی ثبت فعالیت ها ی کارآموزی بهداشت حرفه ای به منظور ارزشیابی فعالیت ها ی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای
  15. به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio- MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون
  16. ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه
  17. نقش سیستم های مدیریت یکپارچه IMS در بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت
  18. ارائه شاخص تجربی استرس گرمایی محیط های روباز IOEHI کارگران ایرانی مشاغل روباز به منظور تدوین استاندارد های گرمایی ملی
  19. ارزیابی ظرفیت ریوی کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی
  20. بهینه سازی روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله های کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهای نانولیفی بی بافت
  21. اثرات مواجهه توام با صدا-گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی
  22. ارزیابی شاخص استرس گرمایی WBGT در نانوایی های لواش شهر کرمانشاه در فصول سرد
  23. روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیری مونومر وینیل کلراید در هوای بازدم
  24. بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان
  25. ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک
  26. جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت Y714
  27. امکان سنجی پایش بیولوژیکی شاغلین سالن تشریح در مواجهه با فرمالدئید از طریق بازدم
  28. برون سپاری آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات و توسعه تحقیقات دانشکده های بهداشت
  29. وضعیت سرجلوآمده FHP و تاثیر آن بر توان هوازی دندانپزشکان
  30. سنتز پلیمرهای قالب ملکولی- فناوری نوین جهانی برای پایش آلاینده های ریز مقدار شغلی با تاکید برآفت کشها
  31. تعیین پلی مورفیسم آنزیم الکل دهیدروژناز 4 ADH4 درکارگران مواجهه یافته با فرمالدئید در چند کارگاه ملامین سازی
  32. ساختاری برای محاسبه هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث و کاربرد آن در حوادث صنعت ساختمان سازی ایران
  33. ارزیابی اقتصادی پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت HSE-MS در راستای کاهش حوادث با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی تحت محیط فازی
  34. بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوی بسته های ژل یخ بر روی شاخص های فیزیولوژی در شرایط آب و هوایی گرم و - خشک در اتاقک شرایط جوی
  35. ارزیابی مواجهه شغلی راهبران متروی تهران با میدان های مغناطیسی در فرکانس بی نهایت کم
  36. بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روی تغییرات شاخصهای اسپرموگرام و مرفولوژی اسپرم موش سوری
  37. ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه ای در پتروشیمی پلی نار
  38. ارزیابی فاکتورهای خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب ملامین سازی شهر تهران
  39. بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی
  40. طراحی یک ابزار پایش سریع و کاربردیماتریکس برای سیستم های تهویه موضعی در صنایع
  41. ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهای تکراری بر سلامت مسافرین مترو بر اساس استاندارد ISO 1347-7
  42. ارزیابی فردی و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهای استان قم
  43. فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روی زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون
  44. فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت ارتقای تولید مطالعه موردی پالایشگاه دوم مجتمع گازی پارس جنوبی
  45. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی
  46. کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب
  47. مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم برای حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوری
  48. ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG
  49. طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژی جریان القایی به منظور پیشگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار
  50. اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز جهت آنالیز روغن های معدنی
  51. بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی comet assay در چند کارگاه ملامین سازی
  52. بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی
  53. تشخیص خواب آلودگی رانندگان براساس مدل ترکیبی تغییرات آنتروپومتری دینامیک چهره
  54. تحلیل نسبت هزینه های زمان تلف شده به هزینه های مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار در یکی از شرکت های خودروسازی ایران
  55. ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ورودی تونل های جاده ای
  56. اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور
  57. استخراج ایزومرهای گزیلن از نمونه های آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک
  58. ارزیابی گرما با شاخص های استرس حرارتی TWL و WBGT در یک دکل خشکی حفاری نفت گاز واقع دراهواز
  59. ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ماشین سنگین با ارتعاش تمام بدن در یک شرکت صنعتی
  60. بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی
  61. بررسی کارایی عملکرد جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع در کاهش زمان بازآوایی یک محیط بسته
  62. ردیابی خستگی ذهنی رانندگان اتوبوس های بین شهری با استفاده از تغییرات باندهای فرکانسی الکتروآنسفالوگرافی
  63. ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران
  64. قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی
  65. بررسی تأثیر اتاق آکوستیک در کاهش صدای منتقل شده از دستگاه پمپ هوا بلوئر
  66. ارزیابی اثرات خونی،کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه شغلی با فیوم های آسفالت
  67. برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP
  68. آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس
  69. ویژگی های آکوستیکی و مکانیکی عایق صوتی ساخته شده از یک نانوکامپوزیت پلیمری
  70. ارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان بخش اداری یک شرکت تولیدی شیمیایی
  71. مقایسه نیروهای چنگش قدرتی و ظریف بزرگسالان در پنج شهر ایران
  72. طراحی-اجرا و ارزیابی عملکرد سیستم تلفیقی مرطوب سازی و تهویه صنعتی جهت کنترل ذرات منتشره در واحد سنگ شکن یک شرکت معدنی
  73. ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت
  74. بررسی تناسب نمره فراخنای حافظه آزمون حافظه کاری وکسلر با نتیجه حاصل از آنالیز شناختی وظیفه به روش FJAS در اتاق های کنترل یک مجتمع پتروشیمی
  75. طراحی ذاتا ایمن در ساخت پمپ بنزین های شهری مطالعه موردی پمپ بنزین های شهر قزوین
  76. بررسی تاثیر مشترک صدای محیط کار و استعمال سیگار بر نقص شنوایی معلولیت شنوایی هر دو گوش در شاغلین یکی از کارخانجات صنایع غذایی
  77. مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده
  78. معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیری در سازمان ها
  79. بررسی علل ریشه ای حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گری استان آذربایجانشرقی
  80. بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن
  81. بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم
  82. نرم افزار جدیدی برای طراحی سیستم های تهویه صنعتی
  83. ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب های کربنی برای تجزیه آلاینده های محیط کار
  84. تراز صدای محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهای اتاق کنترل یک پالایشگاه
  85. ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311
  86. مطالعه ارزش گذاری سود هزینه دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی
  87. بررسی اثر روش مداخله ای بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی
  88. بررسی تأثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ
  89. بررسی اثر روش مداخله ای برمدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی
  90. ارزیابی کاربردپذیری بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازی
  91. ارزیابی و مقایسه دو شاخص ا


   کلمات کليدي :
   دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار
  (1107 مشاهده)

   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر