چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

صفحات سایت

نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· آخرین اخبار و مناقصات[1820]تمامی بازدیدکنندگان
· شاخص کیفیت هوای تهران[180405]تمامی بازدیدکنندگان
· جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) تهران به تفکیک هر ایستگاه[179086]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود نرم افزارهای بهداشت ایمنی محیط زیست آب و فاضلاب-بخش دوم[5959]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود نرم افزارهای بهداشت ایمنی محیط زیست آب و فاضلاب-بخش اول[6629]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-2[4413]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-1[982]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود جزوات بهداشت محیط ایمنی محیط زیست[1324]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات زباله و مواد زائد جامد[968]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب[1195]تمامی بازدیدکنندگان
· دستورالعمل های بهداشت محیط در بیمارستان[3771]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مباحث تصویری فیلم انیمیشن بهداشت ایمنی محیط زیست آب فاضلاب زباله[1306]تمامی بازدیدکنندگان
· پاورپوینت های بهداشت محیط بهداشت حرفه ای ایمنی-محیط زیست آب فاضلاب پسماند[2225]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات آلودگی هوا Air-Pollution[917]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات آلودگی هوای صنعتی Air Pollution Industrial[1278]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست[1044]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود کتابهای رایگان بهینه سازی مدیریت انرژی[1184]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-6[1357]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-5[1330]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-4[1075]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-3[937]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-2[1045]تمامی بازدیدکنندگان
· دانلود مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار-1[1573]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی[5090]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ی[959]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف و[898]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ه[1022]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ن[780]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف م[667]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ل[893]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف گ[916]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ک[875]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ف و ق[842]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ع[859]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف س[977]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ر[872]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ذ[848]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف د[749]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ح و خ[866]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ح و خ[861]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ت[810]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف پ[830]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف ب[982]تمامی بازدیدکنندگان
· حدود آستانه مجاز مواد شیمیایی حرف الف[1016]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک فارسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS[6193]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک انگلیسی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ساینس لب[4966]تمامی بازدیدکنندگان
· بانک برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی-MSDS[375]تمامی بازدیدکنندگان
· برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی-MSDS-حرف و[1244]تمامی بازدیدکنندگان
· برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی-MSDS-حرف ن[2870]تمامی بازدیدکنندگان
· برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی-MSDS-حرف م[3538]تمامی بازدیدکنندگان
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload