يكشنبه، 3 مرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  دانلود مقالات پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
  دانلود مقالات پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

  با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در پنجمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران  را از لینک های ذیل دانلود نمایید   

  1. بررسي تركيب اسيدهاي چرب بافت ماهي اوزون برون و اثرات نگهداري درسردخانه برروي آنها (پوستر)
  2. بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر)
  3. اندازه گيري ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميم.، نيكل و آلومينيوم) در چايهاي داخلي و وارداتي (پوستر)
  4. بررسي كيفيت شيميايي آبهاي بطري شده (پوستر)
  5. حذف بيولوژيك كروم از پساب دباغي با استفاده از توده سلول زنده آسپرژيلوس اوريزا
  6. رنگ زدايي فاضلاب صنايع چرمساري با استفاده از قارچ Aspegillus niger به منظور حذف بيولوژيك كروم (پوستر)
  7. بررسي باكتريولوژيكي آب آشاميدني وضعيت آزمايشگاه و آمار كلر سنجي شهرستان بهار
  8. دفع و كنترل مواد زائد و خطرناك با تاكيد بر بي فنيل هاي پلي كلره(PCBS)
  9. پيش بيني ميزان توليد و هزينه جمع آوري مواد زائد جامد
  10. كاربرد بيوگاز و نقش آن در جوامع روستايي (پوستر)
  11. امكان سنجي كاربرد سيستم UVGI در غير فعال سازي ميكروارگانيزمهاي موجود در هوا
  12. مقايسه حذف كروم نيكل و كارميوم از فاضلاب هاي صنعتي توسط كنترل كننده هاي PH (پوستر)
  13. مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)
  14. كاربرد شاخص استاندارد آلودگي (PSI) جهت تعيين كيفيت هواي شهر اصفهاني و بررسي ميزان آلاينده هاي عمده آن در سال 1380
  15. بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن
  16. بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا (پوستر)
  17. مطالعه عملكرد فيلترهاي كيسه اي موجود در يك كارخانه سيمان و بهبود غبارگيري در آنها
  18. بررسي امكان بيورژنراسيون GAC اشباع شده با فنل
  19. ازرشگذاري هواي پاك از ديدگاه كاركنان يك واحد توليدي بااستفاده از روش تمايل به پرداخت (W.T.P) (پوستر)
  20. بررسي وضعيت بهداشت محيط بيمارستانهاي استان گلستان در طول سالهاي 80 ـ78 (پوستر)
  21. ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)
  22. بررسي عوامل مرتبط در استفاده از كلر 1% خانوارهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان سيستان و بلوچستان 1380
  23. بررسي ارتباط پتانسيل رشد ميكروارگانيسمهاي هوا با غلظت ذرات معلق (PM10.TSP) و شرايط محيطي در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران
  24. تحليلي پيرامون پديده بالكينگ رشته و غير رشته اي در تصفيه خانه هاي فاضلاب علل بروز و روشهاي كنترل آن (پوستر)
  25. بررسي كارايي هاضم هوازي مزوفيلك در حذف جامدات فرار و عوامل بيماريزا لجن فاضلاب تصفيه خانه اهواز در مقياس پايلوت
  26. اثرات شهرسازي بر هيدرولوژي حوضه آبريز
  27. بررسي وضعيت مواد زائد خطرناك واحدهاي صنعتي گيلان درسال 1380
  28. بررسي انتشار ساير گونه هاي ويبريوكلره در آبهاي محيطي بعد از سيل استان گلستان سال 1380 (پوستر)
  29. ارزيابي كارائي فرايند لجن فعال دو مرحله اي (AB) درتصفيه فاضلاب كشتارگاه دام همدان
  30. بررسي وضعيت تثبيت لجن تصفيه خانه فاضلاب سركان به روش هوازي در واحد نمونه آزمايشگاهي
  31. بررسي وضعيت نگهداري، جمع آوري، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد و مديريت آن در شهر سرعين
  32. تعيين الگوي انتشار اكسيدهاي نيتروژن خروجي دودكشهاي نيروگاه حرارتي رامين با كاربرد مدل گوس
  33. بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر)
  34. مقايسه كارايي روشهاي صافيهاي غشائي و تجزيه پذيري زيستي (ايزو 9888) در حذف مواد رنگزا از پساب صنايع نساجي
  35. ضد عفوني كردن آب آلوده به ويبريوكلرا توسط جريان الكتريسيته
  36. بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر
  37. تعيين شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمايي و ارتباط آن با ميزان فلوئور آب آشاميدني شهر ايلام در پاييز 78
  38. اندازه گيري اورانيوم به روش LASER FLUORIMETRY در آبهاي معدني استان اردبيل
  39. تاثيرآبياري باراني و سطحي با پساب بر برخي از خصوصيات شيميايي خاك
  40. كابرد فن گياه پالايشي در بهسازي خاكهاي آلوده به كادميوم
  41. افزايش كارائي مصرف آب در سيستم آبياري قطره اي
  42. بررسي اثرات سيل مرداد ماه 1380 بر كيفيت آب شرب روستاهاي سيل زده شهرستان مينودشت
  43. بررسي بهداشت محيط در بيمارستانهاي سازماني تامين اجتماعي در سال 1380 (پوستر)
  44. استفاده بهينه از پساب شهري در آبياري محصولات زراعي
  45. بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)
  46. برقراري استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14000 در سيستم بيمارستاني (پوستر)
  47. بررسي ميزان آگاهيهاي كاركنان كارگاههاي توليد مواد لبني درباره تب مالت درشهرستان ايلام
  48. بررسي قانون سرب و مس در شبكه هاي توزيع آب شهري
  49. غلظت نيترات در برخي از گياهان در اصفهان
  50. كابرد بيوتكنولوژي در توليد (+) L 2ـ هيدروكسي پروپانوييك اسيد با استفاده از ضايعات كارخانه پنيرسازي
  51. كاربرد روشهاي مهندس كنترل براي گندزدايي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و پاتوژنهاي هوا برد در بخشهاي بيمارستاني (پوستر)
  52. مديريت مواد زائد در شهر تهران
  53. بررسي اثر موتاژنيسيتي آلاينده هاي هواي تهران
  54. خون هاي انگلي مشاركت بيماري زا آنيساكيس (Anisakis) و كورينوزوما (Corynosoma) بين ماهي و انسان
  55. بررسي توزيع قطر بر حسب جمعيت در شبكه هاي فاضلاب شهرهاي ايران (پوستر)
  56. انرژي، محيط زيست، حال و آينده (پوستر)
  57. بررسي الكتروفورز پروتئين هاي سرم در موشهاي سوري متعاقب تغذيه با غذاهاي گرم شده در مايكروويو (پوستر)
  58. مقايسه تاثير كاربرد روشهاي پيش تصفيه در بازدهي حذف pb2+ به كمك موي انسان از محيطهاي آبي
  59. بررسي مصرف اكسيژن محلول در خطوط شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
  60. بررسي اثرات بهداشتي و زيست محيطي ناشي از مصرف MTBE در بنزين
  61. اثر زه آبهاي كشاورزي بر كيفيت منابع آب و روشهاي كنترل آن (پوستر)
  62. بررسي انگلهاي روده اي در عرضه كنندگان مواد غذايي در شهر زاهدان طي سال 1378 (پوستر)
  63. پخش سيلاب، راهكارهاي موثر در مقابله با بحران آب
  64. بررسي وضعيت طرح تفكيك و جمع آوري كاغذ از زباله در مدارس شهر سبزوار (سال 81 ـ80) (پوستر)
  65. بررسي و تجزيه تحليلي روند فعالت ايستگاههاي اندازه گيري آلودگي هواي تهران و ارائه راه حل بهينه (پوستر)
  66. بررسي كارآئي اكسيلاتور و صافي شني تند در تصفيه آب آشاميدني شهر اروميه و ارائه راهكارهاي بهبود كيفي
  67. سياستهاي اجرايي معاونت محيط زيست انساني
  68. نقش بازيافت مواد پلاستيكي در ضايعات جامد شهري و بررسي مسائل زيست محيطي (پوستر)
  69. بررسي و تعيين غلظت هاي TSP,SO2,Smoke در هواي آزاد تنفسي تبريز در طول سالهاي 1378ـ 1379ـ 1380 و شناسايي منابع آلوده كننده (پوستر)
  70. آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان
  71. بررسي ميزان جذب سرب، روي و كادميوم بوسيله پوشش گياهي طبيعي اطراف معدن سرب و روي باما
  72. تصفيه و استفاده مجدد پساب حاوي لاتكس بروش شيميايي
  73. تعيين ميزان آب لوله كشي مصرف شده بر فضاي سبز عمومي و خانگي يزد بزرگ
  74. بررسي كاهش سه نوع رنگ پساب نساجي بوسيله سيستم هاي شيميايي، تشعشع UV و تركيبي
  75. بررسي روند تغييرات آلاينده‌هاي رودخانه دز (محدوده شهر دزفول)
  76. سنجش قابليت بالقوه سرزمين منطقه 22 شهرداري تهران به منظور كاربري توسعه شهري
  77. بررسي كيفيت فاضلاب خروجي صنايع بزرگ فلزي در اهواز
  78. مديريت مواد زائد جامد شهرستان شاهرود (پوستر)
  79. اثر جهش زايي و سرطان زايي برخي وسايل نگهداري و حمل مواد غذايي با منشاء پلي اتيلن سنگين و سبك با استفاده از سالمونلاتيفي موريوم و ميكروزوم
  80. ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه منطقه ويژه اقتصادي انزلي (پوستر)
  

  مقالات همایش ملی بهداشت محیط همایش ملی بهداشت محیط مقالات بهداشت محیط همایش ملی بهداشت محیط همایش کشوری بهداشت محیط همایش دانشجویی بهداشت محیط شیوه نامه برگزاری همایش بهداشت محیط مقالات دریافت مقالات دریافت مقالات بهداشت محیط دانلود مقالات پنجمین همایش ملی بهداشت محیط ایران مازندران همایش ملی بهداشت محیط مقالات


  ارسال شده در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  soheel , kazemalavi67

   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks