يكشنبه، 3 مرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  دانلود مقالات ششمین همایش ملی بهداشت محیط
  دانلود مقالات ششمین همایش ملی بهداشت محیط

  با سلام ، میتوانید مقالات ارائه شده در ششمین همایش ملی بهداشت محیط - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران را از لینک های ذیل دانلود نمایید   

  1. تصفيه پساب كارخانه توليد كننده سم كلريد ازن با استفاده از روش فيزيكو شيميايي
  2. كاربرد فرمولهاي رياضي در توليد بيوگاز
  3. بررسي شرايط بهداشتي دامداري‌هاي گاوي شيري صنعتي شهرستان ساري 1380 –1379
  4. بررسي تاثير آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي كارگران يك كارخانه شير
  5. بررسي وضعيت زيست محيطي كشتارگاه‌هاي استان كرمانشاه
  6. بررسي استفاده بهينه از كودهاي پتاسه در افزايش عملكرد محصولات زراعي و جلوگيري از ‌آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي محصول سيب زميني)
  7. بررسي علل پائين بودن ميزان مصرف محلول كلر مادر در روستاهاي فاقد لوله كشي آ ب آشاميدني شهرستان بابل
  8. بررسي بكارگيري ملاشيت گرين به عنوان يك ماده شيميايي ضد قارچي و ضد انگلي در استخرهاي پرورش ماهي و تاثير آن در سلامت مصرف كننده
  9. بررسي قابليت مصرف و برخي عوامل موثر بر عدم مصرف و عرضه مواد غذايي در نمونه جمع آوري شده مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهرستان شاهرود سال 1380
  10. مدلي براي يكپارچگي سازي سيستم هاي مديريتي ايمني بهداشت و محيط زيست
  11. اثرات زيست محيطي گردشگري معضلات راهكارها
  12. بررسي آلودگي استخر شنا شهر مشهد و ارتباط آن با شيوع بيماريها در شناگران
  13. بررسي اطلاعات شهروندان اراكي در برخورد با بلاياي طبيعي در زمان وقوع 79
  14. اثرات سوء باقيمانده آفت كشها بر سلامت محيط زيست و انسان و راههاي مديريت آن
  15. بررسي وضعيت بهداشت محيط سرويسهاي بهداشتي مدارس ابتدائي زاهدان سال 81 – 80
  16. روش حفاظت انجمادي در حفظ گياهان در حال انقراض
  17. تحقيقي پيرامون اثر آلاينده‌هاي نفتي بر پرندگان
  18. بررسي اثرات آلودگي درياي خزر و خليج فارس بر روي جانوران دريايي
  19. جذب سرب از محلول آبي توسط قارچ آسپرژيلوس نايجر
  20. سنجش آلودگي‌هاي مختلف محيط زيست با استفاده از باكتري پرتو افشان
  21. بررسي اثرات تخريب بيولوژيكي پلي يورتان در كاهش آلودگي محيط زيست
  22. بررسي وجود اشرشياكلي و شمارش كليفرم‌ها در آب هويج هاي ارائه شده در مراكز تهيه و توزيع شهر اصفهان 1382
  23. بررسي نقش مگس خانگي به عنوان ناقل باكتريها و انگلها در اماكن عمومي و تهيه و توزيع مواد غذايي شهر كرمان
  24. ارائه راهكارهاي اجرائي جهت جلوگيري از بروز مواد آنتي بيوتيك در شير
  25. تعيين فراواني عدد پراكسيد روغنهاي خوراكي در اماكن عمومي تهيه و طبخ مواد غذايي در سطح شهر اصفهان
  26. بررسي ميزان آلودگي صوتي در شهر كرمان
  27. بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و استانداردهاي تشعشع و ايمني
  28. آلودگي صوتي: خطراتي كه جنين و نوزادان را تهديد ميكند
  29. بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب آشاميدني
  30. مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها
  31. ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي سد مخزني و نيروگاه برقابي زالكي
  32. تعيين مقدار اتلاف بنزين در جايگاههاي سوخت رساني شهر تهران و روشهاي كنترل و بازيافت آن
  33. كاهش آلودگي محيط زيست و جلوگيري از هدر رفتن بنزين در جايگاههاي سوخت گيري با استفاده از سيستم طراحي شده جلوگيري از سرريز باك اتومبيل
  34. بررسي ميزان فيوم فلز روي در كارگاه گالوانيزه گرم شركت آونگان
  35. آلودگي هواي ساختمان و اثرات بهداشتي آن در ايران
  36. بررسي كيفيت فيزيكوشيميايي شيرابه زباله درمحل دفن زباله شهر كرمانشاه
  37. بررسي وضعيت زيست محيطي بيمارستانهاي استان قزوين از نظر زباله
  38. بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن
  39. پتانسيل بازيافت مواد زائد جامد شهري در مبداء توليد براي شهر خرم آباد در سال 1381
  40. بررسي كمي و كيفي زباله شهرستان سبزوار و ارزيابي اثرات آن بر محيط زيست جايگاه جديد دفن زباله شهرستان
  41. بررسي وضعيت جمع آوري ، حمل و دفع زباله‌هاي خانگي و تعيين وضعيت بهداشت فردي رفتگران در مناطق شهري استان فارس
  42. بررسي وضعيت سيستم مديريت مواد زايد جامد در شهر كرمانشاه سال81
  43. بررسي دانش نگرش وعملكرد خانوارهاي شهري در خصوص نگهداري –جمع آوري – حمل ونقل و دفع مواد زائد شهري سنندج در زمستان 81 و بهار 82
  44. بررسي وضعيت جمع آوري، نگهداري ، حمل و دفع مواد زايد جامد در بيمارستانهاي استان خوزستان
  45. تحقيقي پيرامون نحوه جمع آوري و دفع زباله در شهر اهواز
  46. بررسي كارايي تصفيه خانه فاضلاب زندان كرمان در حذف كيست تك ياخته و تخم كرمها
  47. دفع مناسب لجن اسيدي واحدهاي پالايش روغن
  48. كمينه سازي مصرف آب و بهينه سازي تصفيه فاضلاب كارخانه قند بيستون
  49. بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان حضرت وليعصر بافق و امكان استفاده مجدد از پساب جهت كشاورزي
  50. حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اكسيد تيتانيوم
  51. آبياري فضاي سبز با پساب حاصل از استخر شناي شهيد بختياري اصفهان
  52. بررسي راندمان تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فاطمه الزهرا ساري
  53. اولويت بندي روستاهاي كشور از نظر نياز به تاسيسات فاضلابي با توجه به وضعيت فعلي دفع فاضلاب آنها
  54. تست MPN و عوامل موثر درآن جهت شناسائي آلودگي مدفوعي منابع آب
  55. پي آمدهاي بارداري ناشي از آلودگي آب آشاميدني با تركيبات آلي كلره
  56. بررسي منابع آلاينده و اثرات آن بر آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي)
  57. روند توسعه در خوزستان و مرگ تدريجي كارون و دز
  58. روشهاي جلوگيري از آلودگي رودخانه بادين آباد
  59. بررسي ميزان خود پالايي اكسيژن مورد نياز شيميايي، كادميوم و روي رودخانه گرگر
  60. مقايسه پلي آلومينيوم كلرايد سولفات آلومينيم و كلرايد فريك در حذف MPN TOC در غلظتهاي بهينه حذف كدورت از آب خام مورد برداشت براي تصفيه خانه آب اصفهان در سال 1381 – 1382
  61. تعيين همزمان توتال كليفرم‌ها و ECOLI در آب آشاميدني به روش فيلتر غشايي
  62. حذف فلوئور زائد از آب آشاميدني تعدادي از روستاهاي تابعه شهر پلدشت با روش ترسيب با آلوم
  63. بررسي منابع آلودگي و علل كاهش كيفيت آب و خاك در حوزه آبخيز تلخه رود (آجي چاي) در آذربايجان شرقي
  64. بررسي آتفال ها (Outfall) بعنوان گزينه مطلوب جهت دفع فاضلابهاي شهري به داخل دريا در شهرهاي ساحلي و مباني طراحي آن
  65. آزبست در آب آشاميدني نگرانيها استانداردها روشهاي حذف
  66. بررسي ميزان فلوئور آب اشاميدني و تعيين شاخص DMF در دانش آموزان راهنمايي (12 – 15ساله ) شاهرود سال 1381 – 1382
  67. پايش كيفي رودخانه حبله رود
  68. بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله كشي شهر زاهدان از نظر تشكيل رسوب و خورندگي 1382
  69. بررسي ميزان حذف مواد آلي طبيعي محلول بوسيله فيلتر سيليس بيولوژيكي
  70. بررسي ارتباط بين ميزان شاخصهاي بيولوژيك و پارامترهاي كيفي آب در سيستم توزيع آب آشاميدني مناطق روستاي استان قزوين
  71. بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني منطقه 22-تهران
  72. بررسي پايش روزانه پارامترهاي كيفي آب كارون در ايستگاه اهواز
  73. عوامل طبيعي در كاهش آلودگي و افزايش قدرت خود پالايي آب ابهررود در استان زنجان
  74. بررسي غلظت فلزات سنگين سرب كادميوم كروم كبالت در رنگهاي ساختماني مصرفي استان اصفهان
  75. بررسي آلودگي‌هاي قارچي و ميكروبي استخرهاي سرپوشيده شهر زاهدان در سال 1381
  76. ارزيابي اثرات توسعه فعاليتهاي كشاورزي و كوير زدايي در ايجاد كانون ليشمانيوز جلدي در شهرستان تفت
  77. بررسي انتشار گونه‌هاي جنس آئروموناس در آب‌هاي محيطي پس از سيل در استان گلستان شهريور ماه 1380
  78. بررسي پتانسيل آلودگي آبهاي زير زميني شهر كرمانشاه وچگونگي انتقال و محاسبه دامنه پراكنش احتمالي سموم كشاورزي در آبهاي زيرزميني منطقه
  

  مقالات همایش ملی بهداشت محیط همایش ملی بهداشت محیط مقالات بهداشت محیط همایش ملی بهداشت محیط همایش کشوری بهداشت محیط همایش دانشجویی بهداشت محیط شیوه نامه برگزاری همایش بهداشت محیط مقالات دریافت مقالات دریافت مقالات بهداشت محیط دانلود مقالات چهارمین همایش ملی بهداشت محیط ایران یزد همایش ملی بهداشت محیط مقالات


  ارسال شده در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  soheel , kazemalavi67

   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks