تاریخ : سه شنبه، 19 آذر ماه، 1398
موضوع : انرژی

مبانی مهندسی بازیافت و بهینه سازی انرژی سیستم های بخار

معرفی کتاب مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار

شامل شرح و مکانیسم عملکرد ماشین آلات و تجهیزات  تولید،توزیع ومصرف انرژی بخار، انتخاب وکاربرد، اصول نگهداری، بهره برداری وصرفه جویی انرژی سیستم ها، بازیافت انرژی، ارزیابی و بهینه سازی انرژی

کاربردی در تاسیسات، صنایع نفت و پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهیمباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار

تالیف: مهندس سیروس معینی
ویرایش: مهندس فیروز معینی

در صورتی که نیاز به کتاب مذکور دارید میتوانید از لینک زیر آن را خریداری نمایید

معرفی کتاب مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار


سیروس معینی فیروز معینی معرفی کتاب مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار کاربردی در تاسیسات صنایع نفت و پالایشگاهی پتروشیمی و نیروگاهی

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/12061/Energy/Fundamentals-Recycling-Engineering-and-Energy-Optimization-Steam-Systems/