چهارشنبه، 6 مرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  فايل جديد : 7290
  ویرایش  Technical Document for Batch Waste Incineration  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Technical Document for Batch Waste Incineration
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد
  نسخه: اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک
  نسخه: اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: Risk Management

  ویرایش  ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن رانندگان لودرهای چرخدار متوسط با استانداردهای ISO  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن رانندگان لودرهای چرخدار متوسط با استانداردهای ISO
  نسخه: اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 12
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  بررسي كارائي روش فيلتراسيون مستقيم در حذف آلاينده‌ها از پساب تصفيه‌خانه فاضلاب صاحبقرانيه بمنظور استفاده مجدد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي كارائي روش فيلتراسيون مستقيم در حذف آلاينده‌ها از پساب تصفيه‌خانه فاضلاب صاحبقرانيه بمنظور استفاده مجدد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  (calciumsilicate(synthetic-حد آستانه مجاز-سيليکات کلسيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: (calciumsilicate(synthetic-حد آستانه مجاز-سيليکات کلسيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  (پلی اتیلن ترفتالات) و اهمیت بازیافت آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: (پلی اتیلن ترفتالات) و اهمیت بازیافت آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  1 Acetonaphthone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Acetonaphthone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1 Bromooctadecane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Bromooctadecane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1 Chlorobutane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Chlorobutane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1 Decanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Decanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1 Hexadecanol Cetyl alcohol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Hexadecanol Cetyl alcohol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1 Methyl 2 pyrrolidinone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Methyl 2 pyrrolidinone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1 Pentanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1 Pentanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,10 Phenanthroline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,10 Phenanthroline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,2 Dichlorobenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,2 Dichlorobenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,2 Dihydroxyanthraquinone Alizarin or Mordant Red 11 persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,2 Dihydroxyanthraquinone Alizarin or Mordant Red 11 persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,2 Dimethoxyethan persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,2 Dimethoxyethan persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,2,4 Trichlorobenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,2,4 Trichlorobenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,4 Cyclohexanedione persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,4 Cyclohexanedione persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,4 Dichlorobenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,4 Dichlorobenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,4 Dihydroxyanthraquinone Quinizarin or Solvent oragne 86 persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,4 Dihydroxyanthraquinone Quinizarin or Solvent oragne 86 persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,4 Dioxane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,4 Dioxane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1,5 Diphenylcarbazid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1,5 Diphenylcarbazid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  1-2dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1-2dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  1-chloro-1-nitropropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو-1-نيتروپروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1-chloro-1-nitropropane-حد آستانه مجاز-1 - کلرو - 1 - نيتروپروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  1-chloro-2-3-epoxypropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو-2و3 اپوکسي پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1-chloro-2-3-epoxypropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو - 2 و 3 اپوکسي پروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  10 تصفیه خانه بزرگ فاضلاب در جهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 10 تصفیه خانه بزرگ فاضلاب در جهان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 14 آذر ماه، 1395 دریافت برنامه : 43
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wstewater Treatment Design

  ویرایش  12 Tungstophosphate hydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 12 Tungstophosphate hydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Amino 5 mercapto 1,3,4 thiadiazole persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Amino 5 mercapto 1,3,4 thiadiazole persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Chloro 2 methyl propane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Chloro 2 methyl propane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Chloroaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Chloroaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Ethyl 1 Hexanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Ethyl 1 Hexanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Mercaptoethanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Mercaptoethanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Methoxyethanl persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Methoxyethanl persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Methoxyethyl acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Methoxyethyl acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Methoxyethyl ether persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Methoxyethyl ether persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2 Pentanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2 Pentanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2,2, Bipyridine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2,2, Bipyridine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2,4 Dinitroaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2,4 Dinitroaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2,4 Dinitrophenylhydrazine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2,4 Dinitrophenylhydrazine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2,6 Dimethyl phenol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2,6 Dimethyl phenol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  2-2dichloro-4-4-methylenedianiline-حد آستانه مجاز-2 و 2-ديکلرو -4-4-متيلن ديالين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-2dichloro-4-4-methylenedianiline-حد آستانه مجاز-2 و 2 - ديکلرو - 4 و 4 - متيلن ديالين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  2-2dichloropropionicacid-حد آستانه مجاز-2 و2 دي کلرو پروپيونيک اسيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-2dichloropropionicacid-حد آستانه مجاز-2 و2 دي کلرو پروپيونيک اسيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  2-chloro-1-3-butadiene-حد آستانه مجاز-2-کلرو-1و3 بوتادين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-chloro-1-3-butadiene-حد آستانه مجاز-2-کلرو - 1 و 3 بوتادين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  2-chloroethanol-حد آستانه مجاز-2- کلرو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-chloroethanol-حد آستانه مجاز-2 - کلرو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  2butanone-حد آستانه مجاز-2بوتانون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2butanone-حد آستانه مجاز-2بوتانون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 3 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  2Butoxyethancl-حد آستانه مجاز-2بيوتوکسيتانسل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2Butoxyethancl-حد آستانه مجاز-2بيوتوکسيتانسل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 3 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  3 Chloroaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 3 Chloroaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  3 Methyl 1 Butanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 3 Methyl 1 Butanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  4 Amino 2 hydroxybenzoic acid 4 Aminosalicylic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 4 Amino 2 hydroxybenzoic acid 4 Aminosalicylic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  4 Hydroxybenzoic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 4 Hydroxybenzoic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  4 Nitroaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 4 Nitroaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  4,4 Bipyridine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 4,4 Bipyridine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  8 Hydroxyquinoline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 8 Hydroxyquinoline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  9 Fluorenone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 9 Fluorenone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  9,10 Anthraquinone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 9,10 Anthraquinone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  A Guide to Practical Toxicology Evaluation Prediction and Risk  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: A Guide to Practical Toxicology Evaluation Prediction and Risk 2nd edition
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.69 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 19 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 74
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Toxicology

  ویرایش  A practical guide to particle counting for drinking water treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: A practical guide to particle counting for drinking water treatment Mike Broadwell
  نسخه: 1 اندازه فایل: 5.91 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  A TEXTBOOK OF MODERN TOXICOLOGY  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب A TEXTBOOK OF MODERN TOXICOLOGY
  نسخه: 1 اندازه فایل: 6.88 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 27 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 111
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Toxicology

  ویرایش  Acetaldehyde persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetaldehyde persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetamide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetamide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetanilide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetanilide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetic Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetic Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetic acid-اسيد استيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetic acid-اسيد استيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acetic Anhydride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetic Anhydride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetic anhydride-انيدريد استيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetic anhydride-انيدريد استيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Aceton-استون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aceton-استون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acetone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetonitrile persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetonitrile persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetonitrile-استو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetonitrile-استو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acetophenone-استوفنون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetophenone-استوفنون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acetophenone. persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetophenone. persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acetylene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetylene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  acetylene-حد آستانه مجاز استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylene-حد آستانه مجاز استيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acids and Bases گزارش کار آزمایشگاه اسیدها و بازها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acids and Bases فایل ورد گزارش کار آزمایشگاه اسیدها و بازها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 253.95 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 8 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Chemical formulas

  ویرایش  acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acrylamide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acrylamide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  acrylamide-اکريل آميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrylamide-اکريل آميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Acrylic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acrylic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  acrylic acid-اسيد اکريليک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrylic acid-اسيد اکريليک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Activated alumina persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Activated alumina persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment: Integration of Adsorption and Biological
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.78 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  Activated Carbon persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Activated Carbon persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Adsorption Technology in Water Treatment  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Adsorption Technology in Water Treatment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.11 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 10 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 116
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  Advanced Air and Noise Pollution Control  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Control: Volume 2 Advanced Air and Noise Pollution Publisher: Humana Press /| 2004-11-04 | ISBN:1588293599 | Pages: 552 | PDF | 6.5 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 6.50 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  ADVANCED ONSITE WASTEWATER SYSTEMS TECHNOLOGIES  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Advanced Onsite Wastewater Systems Technologies by Anish R. Jantrania and Mark A. Gross Publisher: CRC Press /| January 13, 2006 | ISBN: 0849330297 | Pages: 282 | PDF | 6.7 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 6.70 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  ADVANCES IN WATER AND WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: T. Matsuo, K. Hanaki, H. Satoh, S. Takizawa, \"Advances in Water and Wastewater Treatment Technology\" Elsevier Science; 1st edition (September 1, 2001) /| English | ISBN: 0444505636 | 336 pages | PDF | 20 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 20.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Aerosol Science for Industrial Hygienists  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aerosol Science for Industrial Hygienists
  نسخه: 1 اندازه فایل: 28.18 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 28 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Books

  ویرایش  AFT-Impulse-دانلود نرم افزار تجزیه و تحلیل ضربه قوچ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: AFT-Impulse-دانلود نرم افزار تجزیه و تحلیل ضربه قوچ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 22.70 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 6 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 65
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت
  شاخه: Water Supply Software

  ویرایش  Agricultural Water Management ResearchTrends  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Agricultural Water Management ResearchTrends Nova Science Publishers /| 304 pages | 2008 | ISBN: 1604561599 | PDF | 6.3 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 6.30 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  Air Pollution Control Engineering  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Air Pollution Control Engineering - Handbook of Environmental Engineering Lawrence K. Wang /| ISBN: 1588291618 | PDF | 523 pages | 2004 | 8 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 8.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.66 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 16 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 97
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  ALBERTA RECYCLING  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ALBERTA RECYCLING
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Alginic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Alginic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Alpha Naphthol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Alpha Naphthol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Aluminium hydroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aluminium hydroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Aluminum chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aluminum chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Aluminum Nitrate nonahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aluminum Nitrate nonahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Aluminum silicate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aluminum silicate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  amitrol-حد آستانه مجاز آميترول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amitrol-حد آستانه مجاز آميترول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 25
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Ammonium Acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium Acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium Bromide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium Bromide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium dichromate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium dichromate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium formate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium formate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium hexafluorosilicate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium hexafluorosilicate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium molybdate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium molybdate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium oxalate monohydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium oxalate monohydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium persulfate Diammonium peroxodisulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium persulfate Diammonium peroxodisulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Ammonium thiocyanate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium thiocyanate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium thiosulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium thiosulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ammonium vanadate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ammonium vanadate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Amonium persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Amonium persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Amos proposal for aprovincial integrated waste strategy  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Amos proposal for aprovincial integrated waste strategy
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  amosite حد آستانه مجاز آموسيت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amosite حد آستانه مجاز آموسيت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Ampicillin persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ampicillin persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  An Act to Amend the Clean Environment Act  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: An Act to Amend the Clean Environment Act
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  An Integrated Approach to Process Safety based on Equipmentf Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: An Integrated Approach to Process Safety based on Equipmentf Analysis
  نسخه: 0 اندازه فایل: 270.51 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 1 بهمن ماه، 1388 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  Analytical Methods for Drinking Water  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Analytical Methods for Drinking Water:Advances in Sampling and Analysis by Quevauviller and Thompson Publisher: WileyBlackwell /| 21 Oct 2005 | ISBN: 0470094915 | Pages: 196 | PDF | 3.8 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.80 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  aniline حد آستانه مجاز آنيلين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aniline حد آستانه مجاز آنيلين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Aniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Anthracene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Anthracene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Antimony III chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Antimony III chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  antimony حد آستانه مجاز آنتيموان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: antimony حد آستانه مجاز آنتيموان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  antimony trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد آنتيموان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: antimony trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد آنتيموان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Antimony V chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Antimony V chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Applied Flow Technology Impulse تحلیل ضربه قوچ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Applied Flow Technology Impulse تحلیل ضربه قوچ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 23.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 6 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 63
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Supply Software

  ویرایش  Aquaveo مدلینگ و شبیه سازی آبهای زیرزمینی 32 بیتی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aquaveo مدلینگ و شبیه سازی آبهای زیرزمینی 32 بیتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 29 بهمن ماه، 1395 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Software design wastewater treatment

  ویرایش  Aquaveo مدلینگ و شبیه سازی آبهای زیرزمینی 64 بیتی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aquaveo مدلینگ و شبیه سازی آبهای زیرزمینی 64 بیتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 29 بهمن ماه، 1395 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Software design wastewater treatment

  ویرایش  Aquaveo مدلینگ و شبیه سازی آبهای زیرزمینی فایل آموزشی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aquaveo مدلینگ و شبیه سازی آبهای زیرزمینی فایل آموزشی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 29 بهمن ماه، 1395 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Software design wastewater treatment

  ویرایش  argon حد آستانه مجاز آرگون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: argon حد آستانه مجاز آرگون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Arsenic Acid Sodium Salt Heptahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Arsenic Acid Sodium Salt Heptahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Arsenic III oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Arsenic III oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  arsenic حد آستانه مجاز آرسنيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: arsenic حد آستانه مجاز آرسنيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 21
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  arsenic trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد ارسنيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: arsenic trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد ارسنيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  arsin آرسين حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: arsin آرسين حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Asbestos حد آستانه مجاز آزبست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Asbestos حد آستانه مجاز آزبست
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Ascorbic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ascorbic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  asphalt fumes حد آستانه مجازدمه آسفالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: asphalt fumes حد آستانه مجاز دمه آسفالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Assessment of water quality monitoring sites by an optimization method in karoon river a case study  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Assessment of water quality monitoring sites by an optimization method in karoon river: a case study
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  atrazine حد آستانه مجاز آترازين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: atrazine حد آستانه مجاز آترازين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش   برر سي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد نانوايان شهر گرگان در رابطه با استفاده از جوش شيرين در نان در سال 1385  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح:  برر سي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد نانوايان شهر گرگان در رابطه با استفاده از جوش شيرين در نان در سال 1385
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  b-chloroprene-حد آستانه مجاز-بتا - کلرو پرن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: b-chloroprene-حد آستانه مجاز-بتا - کلرو پرن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Barbituric acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barbituric acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium carbonate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium carbonate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium Chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium Chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium diphenylamine sulfonat persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium diphenylamine sulfonat persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium hydroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium hydroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium Nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium Nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  barium حد آستانه مجاز باريم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: barium حد آستانه مجاز باريم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Barium perchlorate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium perchlorate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Barium peroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium peroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  barium sulfate حد آستانه مجاز سولفات باريم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: barium sulfate حد آستانه مجاز سولفات باريم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Barium sulfide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Barium sulfide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Basic Chemistry for Water and Wastewater Operators  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Basic Chemistry for Water and Wastewater Operators
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Treatment Operation

  ویرایش  Basic Principles and Components of Fluid Technology-V1  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Basic Principles and Components of Fluid Technology-V1
  نسخه: 0 اندازه فایل: 31.63 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Basic Principles and Components of Fluid Technology-V2  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Basic Principles and Components of Fluid Technology-V2
  نسخه: 0 اندازه فایل: 29.66 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Basic Principles and Components of Fluid Technology-V3  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Basic Principles and Components of Fluid Technology-V3
  نسخه: 0 اندازه فایل: 30.07 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Basic Principles and Components of Fluid Technology-V4  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Basic Principles and Components of Fluid Technology-V4
  نسخه: 0 اندازه فایل: 8.95 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Basic Principles and Components of Fluid Technology-V6  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Basic Principles and Components of Fluid Technology-V6
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.56 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  benomyl حد آستانه مجاز بنوميل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benomyl حد آستانه مجاز بنوميل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Bently Hammer 70 Guide  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمای نرم افزار تخصصی Bently Hammer 7.0 Guide
  نسخه: 0 اندازه فایل: 38.84 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 20
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: WaterHammer

  ویرایش  benz anthracene حد آستانه مجاز بنز آنتراسن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بنز ( آلفا ) آنتراسن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Benzaldehyde persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzaldehyde persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  benzene حد آستانه مجاز بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzene حد آستانه مجاز بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Benzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Benzethonium chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzethonium chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  benzidine حد آستانه مجاز بنزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzidine حد آستانه مجاز بنزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  benzo pyrene حد آستانه مجاز بنزوآلفاپيرن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzo pyrene حد آستانه مجاز بنزوآلفاپيرن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Benzonitrile persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzonitrile persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Benzophenon persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzophenon persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Benzotriazol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzotriazol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Benzoyl chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzoyl chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Benzyl alcohol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzyl alcohol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Benzyl benzoate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzyl benzoate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  benzyl chloride حد آستانه مجاز کلريد بنزيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzyl chloride حد آستانه مجاز کلريد بنزيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Benzyl chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzyl chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  beryllium حد آستانه مجاز بريليم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: beryllium حد آستانه مجاز بريليم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Beta Naphthol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Beta Naphthol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Biomass Incineration  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Biomass Incineration
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  biphenyl حد آستانه مجاز بي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: biphenyl حد آستانه مجاز بي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Biphenyl persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Biphenyl persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  bis-chloromethyl-ether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bis(chloromethyl)ether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Bismuth III Chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bismuth III Chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  bismuth telluride حد آستانه مجاز تلورايد بيسموت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bismuth telluride حد آستانه مجاز تلورايد بيسموت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Bisphenol A persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bisphenol A persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  BITControl Aqua Designer v7.0 آکوا دیزاینر نرم افزار طراحی تصفیه خانه فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود نسخه کامل کرک شده BITControl Aqua Designer v7.0 آکوا دیزاینر نرم افزار طراحی تصفیه خانه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 34.30 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 7 تير ماه، 1395 دریافت برنامه : 47
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wstewater Treatment Design

  ویرایش  Blue box diversion in Ontario  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Blue box diversion in Ontario
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  BOD و COD 
  شرح: BOD و COD
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Treatment Operation

  ویرایش  Borates حد آستانه مجاز براتس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Borates حد آستانه مجاز براتس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Boric Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Boric Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Boron oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Boron oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  boron tribromide حد آستانه مجاز تري بروميد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron tribromide حد آستانه مجاز تري بروميد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  boron trifluoride حد آستانه مجاز تري فلورايد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron trifluoride حد آستانه مجاز تري فلورايد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Break-Time-نرم افزار یادآوری زمان استراحت در هنگام کار با کامپیوتر  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نرم افزار Break Time v2.1.2.1 نرم افزار یادآوری زمان استراحت در هنگام کار با کامپیوتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.53 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 72
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Software

  ویرایش  Brelium hydroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Brelium hydroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  bromine حد آستانه مجاز برم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromine حد آستانه مجاز برم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Bromine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bromine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Bromochloro methane حد آستانه مجاز برموکلرومتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bromochloro methane حد آستانه مجاز برموکلرومتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Bromocresol green persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bromocresol green persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  bromoform حد آستانه مجاز بوروفرم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromoform حد آستانه مجاز بوروفرم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Bromothymol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bromothymol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Burning Household Waste  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bu ing Household Waste
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  butadienebutadiene حد آستانه مجاز بوتادي ان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butadienebutadiene حد آستانه مجاز بوتادي ان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  butane حد آستانه مجاز بوتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butane حد آستانه مجاز بوتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Butyl acrylate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Butyl acrylate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Butyric Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Butyric Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cadmium Nitrate Tetrahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cadmium Nitrate Tetrahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cadmium oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cadmium oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cadmium sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cadmium sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cadmium sulfide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cadmium sulfide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cadmiumelements-حد آستانه مجاز-عنصر کادميوم و ترکيبات آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cadmiumelementalandcompounds-حد آستانه مجاز-عنصر کادميوم و ترکيبات آن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Caffeine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Caffeine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium acetate hydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium acetate hydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium carbide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium carbide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium Carbonate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium Carbonate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium Chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium Chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium fluoride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium fluoride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium Hydroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium Hydroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium Phosphate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium Phosphate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calcium Sulfide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calcium Sulfide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Calciumcarbonate-حد آستانه مجاز-کربونات کلسيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Calciumcarbonate-حد آستانه مجاز-کربونات کلسيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  CalciumChromate-حد آستانه مجاز-کرومات کلسيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: CalciumChromate-حد آستانه مجاز-کرومات کلسيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  calciumcyanamide- حد آستانه مجاز-سياناميد کلسيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: calciumcyanamide- حد آستانه مجاز-سياناميد کلسيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  calciumhydroxidehydratedlime-حد آستانه مجاز-هيدروکسيد کلسيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: calciumhydroxidehydratedlime-حد آستانه مجاز-هيدروکسيد کلسيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  calciumoxide-حد آستانه مجاز-اکسيد کلسيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: calciumoxide-حد آستانه مجاز-اکسيد کلسيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  calciumsulfate-حد آستانه مجاز-سولفات کلسيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: calciumsulfate-حد آستانه مجاز-سولفات کلسيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  calculux indoor-نرم افزار طراحی روشنایی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: نرم‌افزار هوشمند CALCULUX که به نام های calculux Indoorو calculux Road و calculux Areaمحصول شرکت Philips علاوه بر سادگي، کاملاً با استانداردهاي جهاني از جمله استاندارد ملي روشنايي معابر ايران منطبق بوده و حتي قادر به پيشنهاد بهترين و بهينه‌ترين ارتفاع نصب، فاصله نصب و زاويه نصب براي هر چراغ و براي انواع معابر و خيابان‌ها مي‌باشد به گونه‌اي که به راحتي مي‌توان از نظر اقتصادي و فني و زيباشناختي در ميان طرح‌هاي گوناگون محاسبه شده، مناسب‌ترين و بهينه‌ترين طرح را انتخاب نمود. این نرم افزار با فرمت ایکسل و به زبان فارسی نوشته شده است
  نسخه: 0 اندازه فایل: 8.73 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Software

  ویرایش  Camphor persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Camphor persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  camphor-synthetic-حد آستانه مجاز-کامفر يا کافور مصنوعي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: camphor-synthetic-حد آستانه مجاز-کامفر يا کافور مصنوعي
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  caprolactam- حد آستانه مجاز-کاپرولاکتام  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: caprolactam- حد آستانه مجاز-کاپرولاکتام
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 17 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  captafol-حد آستانه مجاز-کاپتافول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: captafol-حد آستانه مجاز-کاپتافول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  captan-حد آستانه مجاز-کاپتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: captan-حد آستانه مجاز-کاپتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbaryl-حد آستانه مجاز-کارباريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbaryl-حد آستانه مجاز-کارباريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Carbofuran-حد آستانه مجاز-کاربوفوران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Carbofuran-حد آستانه مجاز-کاربوفوران
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Carbon Dioxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Carbon Dioxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Carbon Disulfide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Carbon Disulfide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Carbon Tetrachloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Carbon Tetrachloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  carbonblack-حد آستانه مجاز-دوده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbonblack-حد آستانه مجاز-دوده
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbondioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کربن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbondioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کربن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 29
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbondisulfide-حد آستانه مجاز- سولفور کربن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbondisulfide-حد آستانه مجاز- سولفور کربن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbontetrabromide-حد آستانه مجاز-کربن تترابرومايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbontetrabromide-حد آستانه مجاز-کربن تترابرومايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbontetrachloride-حد آستانه مجاز-تتراکلرايد کربن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbontetrachloride-حد آستانه مجاز-تتراکلرايد کربن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbonychloride-حد آستانه مجاز-کربونيل کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbonychloride-حد آستانه مجاز-کربونيل کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  carbonylfluoride-حد آستانه مجاز-کربونيل فلورايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: carbonylfluoride-حد آستانه مجاز-کربونيل فلورايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Carboxymethyl cellulose, sodium salt persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Carboxymethyl cellulose, sodium salt persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Catechol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Catechol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  catechol-حد آستانه مجاز-کاتکول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: catechol-حد آستانه مجاز-کاتکول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cellulose-حد آستانه مجاز-سلولز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cellulose-حد آستانه مجاز-سلولز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cerb report card  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cerb report card
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  cesiumhydroxide-حد آستانه مجاز-هيدروکسيد سزيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cesiumhydroxide-حد آستانه مجاز-هيدروکسيد سزيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chemical Grouting and Soil Stabilization  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Chemical Grouting and Soil Stabilization
  نسخه: 18210000 اندازه فایل: 19.10 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 54
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environment

  ویرایش  Chitosan persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chitosan persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  chlordane-حد آستانه مجاز-کلردان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlordane-حد آستانه مجاز-کلردان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorinatedcamphene-حد آستانه مجاز-کامفر کلره  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorinatedcamphene-حد آستانه مجاز-کامفر کلره
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chlorine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chlorine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  chlorine-حد آستانه مجاز-کلر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorine-حد آستانه مجاز-کلر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorinedioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کلر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorinedioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کلر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorinetrifluoride-حد آستانه مجاز-تري فلورايد کلر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorinetrifluoride-حد آستانه مجاز-تري فلورايد کلر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chloroacetaldehyde-حد آستانه مجاز-کلرواستالدئيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloroacetaldehyde-حد آستانه مجاز-کلرواستالدئيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chloroacetone-حد آستانه مجاز-کلرواستن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroacetone-حد آستانه مجاز-کلرواستن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chloroacetophenone-حد آستانه مجاز-کلرواستوفنون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloroacetophenone-حد آستانه مجاز-کلرواستوفنون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chloroacetylchloride-حد آستانه مجاز-کلرو استيل کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroacetylchloride-حد آستانه مجاز-کلرو استيل کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chlorobenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chlorobenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  chlorobenzene-حد آستانه مجاز-کلرو بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorobenzene-حد آستانه مجاز-کلرو بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorobromomethane-حد آستانه مجاز-کلرو برمو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorobromomethane-حد آستانه مجاز-کلرو برمو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-کلرو دي فلورو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-کلرو دي فلورو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorodiphenyl-42chlorine-حد آستانه مجاز-کلرو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: chlorodiphenyl(42chlorine)-حد آستانه مجاز-کلرو دي فنيل (داراي42 کلر)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorodiphenyl-pcb-حد آستانه مجاز-كلرو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorodiphenyl(52hlorine)pcb-حد آستانه مجاز-كلرو دي فنيل(داراي 52 كلر)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chloroethylene-حد آستانه مجاز-کلرواتيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroethylene-حد آستانه مجاز-کلرواتيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chloroform persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloroform persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  chloroform-حد آستانه مجاز-کلروفرم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroform-حد آستانه مجاز-کلروفرم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chloromethylmethylether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل متيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloromethylmethylether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل متيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chloropentafluoroethane-حد آستانه مجاز-کلرو پنتا فلورو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloropentafluoroethane-حد آستانه مجاز-کلرو پنتا فلورو اتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chloropicrin-حد آستانه مجاز-کلرو پيکرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloropicrin-حد آستانه مجاز-کلرو پيکرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chloropropionicacid-حد آستانه مجاز-کلرو پروپيونيک اسيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloropropionicacid-حد آستانه مجاز-کلرو پروپيونيک اسيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chloropyrfos-حد آستانه مجاز-کلرو پيريفوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloropyrfos-حد آستانه مجاز-کلرو پيريفوس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chlorotrichloromethylpyridine-حد آستانه مجاز-2 کلرو - 6 تري کلرو متيل پيريدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorotrichloromethylpyridine-حد آستانه مجاز-2 کلرو - 6 تري کلرو متيل پيريدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chromatetert-butyl-حد آستانه مجاز-ترت بوتيل کرومات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromatetert-butyl-حد آستانه مجاز-ترت بوتيل کرومات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chromic Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chromic Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  chromite-حد آستانه مجاز-سنگ معدن کروميت (بر حسب كروم)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromite-حد آستانه مجاز-سنگ معدن کروميت (بر حسب كروم)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Chromium III chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chromium III chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Chromium III oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chromium III oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Chromium Nitrate Nonahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chromium Nitrate Nonahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Chromium sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chromium sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  chromiummetal-حد آستانه مجاز-فلز کروم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromiummetal-حد آستانه مجاز-فلز کروم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chromylchloride-حد آستانه مجاز-کروميل کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromylchloride-حد آستانه مجاز-کروميل کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chrysene-حد آستانه مجاز-کرايزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chrysene-حد آستانه مجاز-کرايزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  chrysotile-حد آستانه مجاز-کريزوتيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chrysotile-حد آستانه مجاز-کريزوتيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cinnamic Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cinnamic Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Citric Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Citric Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cleaning Oil-Contaminated Sites  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب تکنیک های تمیز کردن سایت های آلوده به نفت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 388.10 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-books

  ویرایش  clopidol-حد آستانه مجاز-کلوپيدول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: clopidol-حد آستانه مجاز-کلوپيدول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  coaldust-حد آستانه مجاز-گردوغبارذغال سنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: coaldust-حد آستانه مجاز-گردوغبارذغال سنگ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  coaltarpitchvolatiles-حد آستانه مجاز-قطران ذغال سنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: coaltarpitchvolatiles-حد آستانه مجاز-قطران ذغال سنگ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cobalt II carbonate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobalt II carbonate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cobalt II chloride hexahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobalt II chloride hexahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cobalt II Nitrate hexahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobalt II Nitrate hexahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cobalt Oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobalt Oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cobalt Powder persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobalt Powder persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cobaltcarbonyl-حد آستانه مجاز-کاربونيل کبالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cobaltcarbonyl-حد آستانه مجاز-کاربونيل کبالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cobaltelemental-حد آستانه مجاز-فلزكبالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobaltelemental-حد آستانه مجاز-فلزكبالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cobalthydrocarbonyl-حد آستانه مجاز-هيدرو کاربونيل کبالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cobalthydrocarbonyl-حد آستانه مجاز-هيدرو کاربونيل کبالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cobaltous Sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobaltous Sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Comparison of three laboratory methods for enumerating escherichia coli in different water resources  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Comparison of three laboratory methods for enumerating escherichia coli in different water resources.
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Microbiology

  ویرایش  Compost bim manufacturing  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Compost bim manufacturing
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Compost

  ویرایش  Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment Plants for Operation Improvement  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment Plants for Operation Improvement
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 20 آذر ماه، 1395 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Coomassie blue persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Coomassie blue persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Copper II nitrate trihydratel persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Copper II nitrate trihydratel persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Copper II sulfate pentahydrat persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Copper II sulfate pentahydrat persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Copper ll Sulfide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Copper ll Sulfide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Copper Powder persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Copper Powder persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Copper Sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Copper Sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  copper-حد آستانه مجاز-مس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: copper-حد آستانه مجاز-مس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Correspondence  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Correspondence
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  cottondust-حد آستانه مجاز-ذرات پنبه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cottondust-حد آستانه مجاز-ذرات پنبه
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  CREATIVE COMPOSTING  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: CREATIVE COMPOSTING
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Compost

  ویرایش  cresol-حد آستانه مجاز-کروزل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cresol-حد آستانه مجاز-کروزل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cristobalite-حد آستانه مجاز-کريستوباليت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cristobalite-حد آستانه مجاز-کريستوباليت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  crocidolite-حد آستانه مجاز-کروسيدوليت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: crocidolite-حد آستانه مجاز-کروسيدوليت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  crotonaldehyde -حد آستانه مجاز-کروتون آلدئيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: crotonaldehyde -حد آستانه مجاز-کروتون آلدئيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Crotonaldehyde persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Crotonaldehyde persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  crufomate-حد آستانه مجاز-کروفومات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: crufomate-حد آستانه مجاز-کروفومات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Crystal violet persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Crystal violet persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cumene-حد آستانه مجاز-کومن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cumene-حد آستانه مجاز-کومن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cupric carbonate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cupric carbonate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cupric Hydroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cupric Hydroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 101
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cupric nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cupric nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cyanamide-حد آستانه مجاز-سياناميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyanamide-حد آستانه مجاز-سياناميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 9 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cyanogen-حد آستانه مجاز-سيانوژن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyanogen-حد آستانه مجاز-سيانوژن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cyanogenchloride-حد آستانه مجاز-سيانوژن کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyanogenchloride-حد آستانه مجاز-سيانوژن کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyanuric acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyanuric acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cyclobutane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclobutane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cyclohexane -حد آستانه مجاز-سيکلو هگزان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyclohexane -حد آستانه مجاز-سيکلو هگزان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyclohexane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclohexane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cyclohexanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclohexanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cyclohexanol-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyclohexanol-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyclohexanone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclohexanone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Cyclohexanone-حد آستانه مجاز-سيكلوهگزانون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclohexanone-حد آستانه مجاز-سيكلوهگزانون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyclohexene-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclohexene-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cyclohexylamine-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyclohexylamine-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  cyclonite-حد آستانه مجاز-سيکلونيت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyclonite-حد آستانه مجاز-سيکلونيت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyclopentadiene-حد آستانه مجاز-سيکلو پنتادين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclopentadiene-حد آستانه مجاز-سيکلو پنتادين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyclopentane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclopentane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cyclopentane-حد آستانه مجاز-سيکلو پنتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyclopentane-حد آستانه مجاز-سيکلو پنتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cyclopropane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cyclopropane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  cyhexatine-حد آستانه مجاز-سي هگزاتين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: cyhexatine-حد آستانه مجاز-سي هگزاتين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Cysteinee persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cysteinee persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  d-d-t-حد آستانه مجاز-د-د-ت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: d-d-t-حد آستانه مجاز-د-د-ت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  decaborane-حد آستانه مجاز-دکابوران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: decaborane-حد آستانه مجاز-دکابوران
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Decanoic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Decanoic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Degremont Water Treatment Handbook 6th Edition 2002  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Degremont Water Treatment Handbook 6th Edition 2002
  نسخه: 1 اندازه فایل: 136.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 21 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 88
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  demeton-حد آستانه مجاز-دمتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: demeton-حد آستانه مجاز-دمتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Department for EnvironmentFood and Rural Affairs  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Department for Environment, Food and Rural Affairs
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Design and Construction Planning of Wastewater Treatment Facilities  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Design and Construction Planning of Wastewater Treatment Facilities
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 بهمن ماه، 1397 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Guidelines

  ویرایش  Design of Hazardous Solid Wastes Engineering System  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering System
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume I  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume I: Proposal Development and Fieldwork
  نسخه: 1 اندازه فایل: 5.02 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 3 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Thesis-MSC

  ویرایش  Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume II  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume II: Proposal Development and Fieldwork
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.74 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 3 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Thesis-MSC

  ویرایش  Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in India  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Development of Decision Support System for Municipal Solid Waste Management in India
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  di(2-ethylhexyl)phthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل هگزيل فنالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: di(2-ethylhexyl)phthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل هگزيل فنالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  di-sec-octylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اکتيل فتالات نوع دوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: di-sec-octylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اکتيل فتالات نوع دوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diacetonalcohol- حد آستانه مجاز-دي استن الکل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diacetonalcohol- حد آستانه مجاز-دي استن الکل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diaminoethane- حد آستانه مجاز-دي آمينو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diaminoethane- حد آستانه مجاز-دي آمينو اتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Diammonium peroxodisulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diammonium peroxodisulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  diatomaceousearth- حد آستانه مجاز-خاک دياتومه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diatomaceousearth- حد آستانه مجاز-خاک دياتومه
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diazinon- حد آستانه مجاز-ديازينون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diazinon- حد آستانه مجاز-ديازينون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diazomethane-حد آستانه مجاز- دي آزومتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diazomethane-حد آستانه مجاز- دي آزومتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diborane-حد آستانه مجاز-دي بوران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diborane-حد آستانه مجاز-دي بوران
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dibromo-3-chloropropane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي برومو - 3 - کلرو پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dibromo-3-chloropropane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي برومو - 3 - کلرو پروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dibromoethane-حد آستانه مجاز- 1 و 2 دي برومو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dibromoethane-حد آستانه مجاز- 1 و 2 دي برومو اتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dibutylaminoethanol-حد آستانه مجاز- 2 - ان - دي بوتيل آمينو اتاتل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dibutylaminoethanol-حد آستانه مجاز- 2 - ان - دي بوتيل آمينو اتاتل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dibutylphenylphosphate-حد آستانه مجاز-دي بوتيل فنيل فسفات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dibutylphenylphosphate-حد آستانه مجاز-دي بوتيل فنيل فسفات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dibutylphosphate-حد آستانه مجاز-دي بوتيل فسفات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dibutylphosphate-حد آستانه مجاز-دي بوتيل فسفات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dibutylphthalate-حد آستانه مجاز-دي بوتيل قتالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dibutylphthalate-حد آستانه مجاز-دي بوتيل قتالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dicalcium phosphate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dicalcium phosphate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dichloro-1-nitroethane-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو 1- نيترواتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloro-1-nitroethane-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو 1- نيترواتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloro-2-butene-حد آستانه مجاز-ديکلرو-2-بوتن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloro-2-butene-حد آستانه مجاز-ديکلرو-2-بوتن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloro-5-5-dimethylhydantoin-حد آستانه مجاز-1-3-ديکلرو5-5دي متيل هيدانتوئين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloro-5-5-dimethylhydantoin-حد آستانه مجاز-1-3-ديکلرو5-5دي متيل هيدانتوئين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dichloroacetic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dichloroacetic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dichloroacetylene-حد آستانه مجاز-دي کلرو استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroacetylene-حد آستانه مجاز-دي کلرو استيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichlorobenzidine-حد آستانه مجاز-دی کلرو بنزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorobenzidine-حد آستانه مجاز-دی کلرو بنزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو دي فلورو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو دي فلورو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloroethane-حد آستانه مجاز- دي کلرواتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethane-حد آستانه مجاز- دي کلرواتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloroethane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو اتيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو اتيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloroethylether-حد آستانه مجاز-دي کلرواتيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethylether-حد آستانه مجاز-دي کلرواتيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dichloromethan persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dichloromethan persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dichloromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloromonofluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو فلورومتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloromonofluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو فلورومتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichlorophenoxyaceticacid-حد آستانه مجاز-ديکلروفنوکسي استيک اسيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorophenoxyaceticacid-حد آستانه مجاز-ديکلروفنوکسي استيک اسيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloropropene-1-3-حد آستانه مجاز-1 و 3 دي کلرو پروپن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloropropene-1-3-حد آستانه مجاز-1 و 3 دي کلرو پروپن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichloroprppane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرو پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroprppane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرو پروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichlorotetrafluoroethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو تترافلرو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorotetrafluoroethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو تترافلرو اتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dichlorvos-حد آستانه مجاز-دي کلرو فوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorvos-حد آستانه مجاز-دي کلرو فوس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dicrotophos-حد آستانه مجاز-دي کرو توفوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dicrotophos-حد آستانه مجاز-دي کرو توفوس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dictionary of Environmental Engineering and Wastewater Treatment 
  شرح: Dictionary of Environmental Engineering and Wastewater Treatment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 10 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 38
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-books

  ویرایش  dictionary of water and waste management elsevier  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dictionary of water and waste management elsevier
  نسخه: 1 اندازه فایل: 4.56 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 90
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Encyclopedia Environmental

  ویرایش  Dicyclopentadiene-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dicyclopentadiene-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dicyclopentadienyiron-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادينيل آهن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dicyclopentadienyiron-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادينيل آهن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dieldrin-حد آستانه مجاز-ديلدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dieldrin-حد آستانه مجاز-ديلدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Diethanolamine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethanolamine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  diethanolamine-حد آستانه مجاز-دي اتانول آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethanolamine-حد آستانه مجاز-دي اتانول آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Diethyl ether persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethyl ether persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Diethylamine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethylamine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  diethylaminoethanol-حد آستانه مجاز-2-دي اتيل آمينو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethylaminoethanol-حد آستانه مجاز-2-دي اتيل آمينو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Diethylene glycol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethylene glycol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Diethylenetriamine-حد آستانه مجاز-دي اتيلن تري آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethylenetriamine-حد آستانه مجاز-دي اتيلن تري آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Diethylethylether-حد آستانه مجاز-دي اتيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethylethylether-حد آستانه مجاز-دي اتيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diethylketone-حد آستانه مجاز-دي اتيل کتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethylketone-حد آستانه مجاز-دي اتيل کتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diethylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل فنالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل فنالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  difluorodibromomethane-حد آستانه مجاز-دي فلورو دي برومو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: difluorodibromomethane-حد آستانه مجاز-دي فلورو دي برومو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diglycidylether-حد آستانه مجاز-دي گليسيديل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diglycidylether-حد آستانه مجاز-دي گليسيديل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dihydroxybenzene-حد آستانه مجاز-دي هيدروکسي بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dihydroxybenzene-حد آستانه مجاز-دي هيدروکسي بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diisobutylketone-حد آستانه مجاز-ديسوبوتيل کتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diisobutylketone-حد آستانه مجاز-ديسوبوتيل کتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Diisopropylamine-حد آستانه مجاز-دي ايزو پروپيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diisopropylamine-حد آستانه مجاز-دي ايزو پروپيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dimedone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimedone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dimethlcarbamoylchloride-حد آستانه مجاز-دي متيل کاربامول کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethlcarbamoylchloride-حد آستانه مجاز-دي متيل کاربامول کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethoxymethane-حد آستانه مجاز-دي متوکسي متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethoxymethane-حد آستانه مجاز-دي متوکسي متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dimethyl oxalate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimethyl oxalate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Dimethyl sulfoxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimethyl sulfoxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dimethyl-1-2-dibromo-2-2-dichloroethylphosphate-حد آستانه مجاز-دي متيل-1و2-دي برومو-2و2-دي کلرواتيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethyl-1-2-dibromo-2-2-dichloroethylphosphate-حد آستانه مجاز-دي متيل-1و2-دي برومو-2و2-دي کلرواتيل فسفات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethyl-4-heptanone-حد آستانه مجاز-2-6-دي متيل-هپتانون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethyl-4-heptanone-حد آستانه مجاز-2-6-دي متيل-هپتانون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylamine-حد آستانه مجاز-دي متيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylamine-حد آستانه مجاز-دي متيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylaminoazobenzene-حد آستانه مجاز-4-دي متيلآمينو آزوبنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylaminoazobenzene-حد آستانه مجاز-4-دي متيلآمينو آزوبنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dimethylaminobenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل آمينو بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimethylaminobenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل آمينو بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylaniline-حد آستانه مجاز-دي متيل آنيلين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylaniline-حد آستانه مجاز-دي متيل آنيلين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylbenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylbenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylethoxysilane-حد آستانه مجاز-دي متيل اتوکسي سيلان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylethoxysilane-حد آستانه مجاز-دي متيل اتو کسي سيلان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dimethylformamide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimethylformamide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dimethylformamide-حد آستانه مجاز-دي متيل فرم آميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylformamide-حد آستانه مجاز-دي متيل فرم آميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dimethylglyoxime persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimethylglyoxime persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dimethylhydrazine-حد آستانه مجاز-1و1 دي متيل هيدرازين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylhydrazine-حد آستانه مجاز-1و1 دي متيل هيدرازين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylnitrosoamine- حد آستانه مجاز-دي متيل نيتروزو آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylnitrosoamine- حد آستانه مجاز-دي متيل نيتروزو آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylphathalate- حد آستانه مجاز-دي متيل فتالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylphathalate- حد آستانه مجاز-دي متيل فتالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dimethylsulfate- حد آستانه مجاز-دي متيل سولفات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylsulfate- حد آستانه مجاز-دي متيل سولفات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dinitolmide- حد آستانه مجاز-دي نتيتول مايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dinitolmide- حد آستانه مجاز-دي نتيتول مايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dinitro-o-cresol- حد آستانه مجاز-دي نيترو-اورتو-کررزول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitro-o-cresol- حد آستانه مجاز-دي نيترو-اورتو-کررزول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dinitro-o-toluamide- حد آستانه مجاز-3-5-دي نيترو-اورتو-تولوآميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitro-o-toluamide- حد آستانه مجاز-3-5-دي نيترو-اورتو-تولوآميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dinitrobenzene- حد آستانه مجاز-دي نيترو بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitrobenzene- حد آستانه مجاز-دي نيترو بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dinitrotoluene- حد آستانه مجاز-دي نيترو تولوئن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitrotoluene- حد آستانه مجاز-دي نيترو تولوئن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dioxane- حد آستانه مجاز-1-4- دي اوکسان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dioxane- حد آستانه مجاز-1-4- دي اوکسان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dioxathion- حد آستانه مجاز-دي اکساتيون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dioxathion- حد آستانه مجاز-دي اکساتيون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diphenyl- حد آستانه مجاز-دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diphenyl- حد آستانه مجاز-دي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diphenylamine-حد آستانه مجاز-دي فنيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diphenylamine-حد آستانه مجاز-دي فنيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diphenylmethanediisocyanate-حد آستانه مجاز-دي فنيل متان دي ايزوسيانات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diphenylmethanediisocyanate-حد آستانه مجاز-دي فنيل متان دي ايزوسيانات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dipropyleneglycolmethylether-حد آستانه مجاز-دي پروپين گليکول متيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dipropyleneglycolmethylether-حد آستانه مجاز-دي پروپين گليکول متيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  dipropylketon-حد آستانه مجاز-دي پروپيل کتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dipropylketon-حد آستانه مجاز-دي پروپيل کتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diquat-حد آستانه مجاز-دي کو آت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diquat-حد آستانه مجاز-دي کو آت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Disodium phosphate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Disodium phosphate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Disulfiram-حد آستانه مجاز-دي سولفيرام  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Disulfiram-حد آستانه مجاز-دي سولفيرام
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Disulfoton-حد آستانه مجاز-دي سولفوتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Disulfoton-حد آستانه مجاز-دي سولفوتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dithizone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dithizone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  dithylamine-حد آستانه مجاز-دي اتيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dithylamine-حد آستانه مجاز-دي اتيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  diuron-حد آستانه مجاز-دي اورون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diuron-حد آستانه مجاز-دي اورون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  divinylbenzene-حد آستانه مجاز-دي وينيل بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: divinylbenzene-حد آستانه مجاز-دي وينيل بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Dodecylbenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dodecylbenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries Earthscan Publications Ltd. /| ISBN: 1844070190| 2004-10 | PDF | 256 pages | 2.5 Mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.50 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries by Duncan Mara  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries by Duncan Mara
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.44 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 117
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Download safety at work Book  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلودکتاب safety at work
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.35 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 6 خرداد ماه، 1389 دریافت برنامه : 103
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety-Books

  ویرایش  Download Waste Incineration  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود Waste Incineration
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.15 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1392 دریافت برنامه : 23
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste-Books

  ویرایش  Downloads Design of Arch Dams  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Design of Arch Dams
  نسخه: 1 اندازه فایل: 78.12 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Downloads Design of Gravity Dams  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Design of Gravity Dams
  نسخه: 1 اندازه فایل: 82.14 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 23
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Downloads Design of Small Canal Structures  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Design of Small Canal Structures
  نسخه: 1 اندازه فایل: 32.65 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 23
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Downloads Design of Small Dams  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Design of Small Dams
  نسخه: 1 اندازه فایل: 60.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 18
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Downloads Handbook of Solid Waste Management  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Handbook of Solid Waste Management
  نسخه: 1 اندازه فایل: 11.30 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 187
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste-Books

  ویرایش  Downloads Improving Fan System Performance  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Improving Fan System Performance
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.07 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 30 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Mechanics-Books

  ویرایش  Downloads Open Channel Hydraulics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Open Channel Hydraulics
  نسخه: 0 اندازه فایل: 2.64 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 19 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 1013
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Downloads The Nalco Water Handbook  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: The Nalco Water Handbook
  نسخه: 1 اندازه فایل: 24.47 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 شهريور ماه، 1391 دریافت برنامه : 28
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  Downloads The thesis of solid waste management 2010  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: The thesis of solid waste management:2010
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 47
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste-Books

  ویرایش  Downloads Water Supply System Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب Water Supply System Analysis
  نسخه: 1 اندازه فایل: 11.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 6 دي ماه، 1391 دریافت برنامه : 42
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  dwg septictank دانلود نقشه سپتیک تانک تحت اتوکد  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dwg دانلود نقشه سپتیک تانک تحت اتوکد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 200.70 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 فروردين ماه، 1393 دریافت برنامه : 1026
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Project

  ویرایش  Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Economic Impacts of Revised MACT Standards for Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  EDTA Disodium salt persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: EDTA Disodium salt persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  EDTA persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: EDTA persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  EDTA Tetrasodium salt hydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: EDTA Tetrasodium salt hydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Effect of ultrasonic on sludge solubilistion and anaerobic biological digestion
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational Health Hospital

  ویرایش  Eight Great Myths of Recycling  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Eight Great Myths of Recycling
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  emery-حد آستانه مجاز-سمباده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: emery-حد آستانه مجاز-سمباده
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  End Note پاورپوینت آموزش پايگاهي جهت ذخيره و سازماندهي منابع  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود پاورپوینت آموزش پايگاهي جهت ذخيره و سازماندهي منابع
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.48 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 117
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: PowerPoint

  ویرایش  Endosulfan-حد آستانه مجاز-آندو سولفان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Endosulfan-حد آستانه مجاز-آندو سولفان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  endrin-حد آستانه مجاز-اندرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: endrin-حد آستانه مجاز-اندرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  ENE 486 Design of Hazardous Solid Wastes Engineering System  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ENE 486 Design of Hazardous & Solid Wastes Engineering System
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  enflurane-حد آستانه مجاز-ان فلوران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: enflurane-حد آستانه مجاز-ان فلوران
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Engineering and Environmental Science  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Engineering and Environmental Science
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Environmental Biotechnology-Concepts and Applications  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Environmental Biotechnology-Concepts and Applications
  نسخه: 0 اندازه فایل: 7.05 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-books

  ویرایش  Environmental Economics of Discards  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Environmental Economics of Discards
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  ENVIRONMENTAL ENGINEERING SIXTH EDITION Water  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ENVIRONMENTAL ENGINEERING, SIXTH EDITION Water, Wastewater, Soil and Groundwater Treatment and Remediation
  نسخه: 1 اندازه فایل: 15.15 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 16 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 36
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-books

  ویرایش  Environmental Epidemiology-Understanding Public Health  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Environmental Epidemiology-Understanding Public Health /| Publication Date: March 1, 2006 | ISBN-10: 0335218423 | ISBN-13: 978-0335218424 | Edition: 1 | 2, 218 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.22 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 16 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 102
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Epidemiology

  ویرایش  Environmental Impact Analysis Process and Methods  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Environmental Impact Analysis Process and Methods
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.58 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 60
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental Impact Assessment

  ویرایش  Environmental Water Advances in Treatment Remediation and Recycling  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Environmental Water Advances in Treatment, Remediation and Recycling
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.95 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 22 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 300
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  ErgoIntelligence-RULA-REBA-SIOCRA-نرم افزار ارزیابی پوسچر اندام فوقانی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود مچموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی نرم‌افزار ErgoIntelligence Upper Extremity مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل ارگونومیکی شامل RULA، REBA، SI، OCRA و CTD Risk Index است که با دریافت اطلاعات ازکاربر و جمع بندی آنها تحلیل‌های ارگونومیکی را با استفاده از ابزارهای فوق انجام می‌دهد.
  نسخه: 0 اندازه فایل: 6.09 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 244
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Software

  ویرایش  ErgoIntelligence-نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود مچموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی نرم‌افزار ErgoIntelligence Upper Extremity مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل ارگونومیکی شامل RULA، REBA، SI، OCRA و CTD Risk Index است که با دریافت اطلاعات ازکاربر و جمع بندی آنها تحلیل‌های ارگونومیکی را با استفاده از ابزارهای فوق انجام می‌دهد.
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.94 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 137
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Software

  ویرایش  Eriochrome black T persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Eriochrome black T persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Esfehan Waste water treatment  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تصفیه خانه شمال Esfehan Waste water treatment
  نسخه: 0 اندازه فایل: 620.12 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 4 شهريور ماه، 1388 دریافت برنامه : 417
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  Ethanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethidium bromide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethidium bromide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethyl Acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethyl Acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethyl Methyl Ketone 2 Butanone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethyl Methyl Ketone 2 Butanone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethyl oleate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethyl oleate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethylbenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethylbenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethylene oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethylene oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethylene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethylene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ethylenediamine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ethylenediamine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  EU focus on waste management  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: EU focus on waste management
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  EyeDefender-برنامه ارگونومی استراحت چشم  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: در قرن جدید ، اکثر مردم (خصوصا نوجوانها و جوانها) وقت زیادی را صرف کار کردن با کامپیوتر ، اینترنت ، بازی و حتی دیدن فیلم و سریال میکنند. با نگاه کردن به انواع مانیتور (CRT . LCD . LED ) ، نورهای آزار دهنده ای ، باعث صدمه زدن به چشمها میشود و در مواردی دیده شده که افراد دچار تنبلی چشم و حتی ضعیف شدن چشم میشوند. برنامه ای که در اختیار دارید ، شما را در مقابل این خطرات محافظت میکند. روش کار برنامه به این صورت است که به طور دلخواه ، میتوانید زمانهایی را برای استراحت دادن به چشمانتان انتخاب کنید ، و برنامه به صورت کاملا خودکار، عکسی را به نمایش در می آورد و شما میتوانید بسته به سلیقه خود، از 1 دقیقه تا 59 دقیقه استراحت کنید.در قسمت تنظیمات برنامه ، میتوانید مدت زمان فعال شدن برنامه ، تصویر پشت صفحه و اجرا شدن خودکار برنامه بعد از بالا آمدن ویندوز را انتخاب کنید و تغییر دهید.
  نسخه: 0 اندازه فایل: 173 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 100
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Software

  ویرایش  Fehling A solution persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Fehling A solution persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  FehlingB solution persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: FehlingB solution persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Fluoridric Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Fluoridric Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 101
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  FOCUS GROUPS INTERVIEWS  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: FOCUS GROUPS & INTERVIEWS
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Food and Agricultural Wastewater Utilization and Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Food and Agricultural Wastewater Utilization and Treatment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.69 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Food Wastewater

  ویرایش  Formalin persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Formalin persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Formic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Formic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  FRUIT WASTE utilisation  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: FRUIT WASTE utilisation
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Fumaric acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Fumaric acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Functional Approach to Nonlinear Models of Water Flow in Soils  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Functional Approach to Nonlinear Models of Water Flow in Soils
  نسخه: اندازه فایل: 1.88 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 28 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 35
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid Mechanics

  ویرایش  Fundamentals of Air Pollution Fifth Edition  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Fundamentals of Air Pollution, Fifth Edition Daniel Vallero
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2048.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 شهريور ماه، 1393 دریافت برنامه : 113
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  Fundamentals of Air Pollution RICHARD WBOUBEL  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Fundamentals of Air Pollution THIRD EDITION /| RICHARD W.BOUBEL
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2048.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 143
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  Furan persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Furan persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Furfural persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Furfural persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Gallic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Gallic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Garbage ingarbage out  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Garbage in , garbage out
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Glutaraldehyde persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Glutaraldehyde persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Glycerin monostearate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Glycerin monostearate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Glycerol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Glycerol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Glycolic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Glycolic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Gold Powder persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Gold Powder persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Good RiddanceTo Old Lamps  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Good RiddanceTo Old Lamps
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATOR  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: GUIDELINES FOR A SPECIAL WASTE INCINERATOR
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  Guidelines for Incineration of Biological Waste  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Guidelines for Incineration of Biological Waste
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  Handbook of Air Pollution Prevention and Control  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Handbook of Air Pollution Prevention and Control /| by Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer
  نسخه: 1 اندازه فایل: 8.71 MB
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 16 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 28
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  Handbook of Water and Wastewater Microbiology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب در زمینه میکروبیولوژی:Handbook of Water and Wastewater Microbiology
  نسخه: 0 اندازه فایل: 8.50 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 11 مهر ماه، 1388 دریافت برنامه : 355
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Wastewater-Microbiology

  ویرایش  Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Frank R. Spellman /| CRC Press | 2011-11-29 | 872 pages | English | PDF | 15 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 15.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 28
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Handbook Of Water And Wastewater Treatment Plant Operations Frank R. Spellman /| CRC Press | 2011-06-30 | 669 pages | English | PDF | 9 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 9.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 37
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations 3rd Edition  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations 3rd Edition
  نسخه: 1 اندازه فایل: 13.89 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 21
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nicholas P Cheremisinoff Consulting Engineer, \\\"Handbook of Water and Wastewater TreatmentTechnologies\\\" Butterworth-Heinemann /| 2002 | ISBN: 0750674989 | 576 pages | PDF | 16 MB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 16.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  HAZARDOUS WASTE INCINERATION  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: HAZARDOUS WASTE INCINERATION
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATION  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: HAZARDS OF MEDICAL WASTE INCINERATION
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  Helium persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Helium persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Heptane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Heptane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hexafluoro 2 propanol HFIP persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hexafluoro 2 propanol HFIP persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hexamethylenetetramine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hexamethylenetetramine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hexamethylphosphoramide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hexamethylphosphoramide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hexylamine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hexylamine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hippuric acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hippuric acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hospital Wastewaters Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hospital Wastewaters Characteristics Management Treatment and Environmental Risks
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1397 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  HSE Underground Book  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: HSE Underground Book
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.56 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 55
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: HSE

  ویرایش  Hydrated ferrous sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrated ferrous sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydraulic Trouble Shooting-علل صدا و لرزش پمپ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydraulic Trouble Shooting-علل صدا و لرزش پمپ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 24 فروردين ماه، 1397 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Pumps

  ویرایش  Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators
  نسخه: 0 اندازه فایل: 8.61 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 19 تير ماه، 1391 دریافت برنامه : 55097
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Hydrazine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrazine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydrazine sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrazine sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydrobromic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrobromic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydrochloric acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrochloric acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydrogen Peroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrogen Peroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydrogen persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrogen persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydrogen sulfid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydrogen sulfid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydroquinone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydroquinone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Hydroxylamine hydrochloride Hydroxylammonium chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Hydroxylamine hydrochloride Hydroxylammonium chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Identification and isolation of pseudomonas putida for bioremediation  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Identification and isolation of pseudomonas putida for bioremediation
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Microbiology

  ویرایش  Imidazole persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Imidazole persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  In the supreme court of biritish Columbia  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: In the supreme court of biritish Columbia
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Incinerators Trash Community Health  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Incinerators Trash Community Health
  نسخه: 1 اندازه فایل: 267.26 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  Incinerators Trash Community Health  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Incinerators Trash Community Health
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  Indium III chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Indium III chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Indole 3 acetic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Indole 3 acetic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Indole persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Indole persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Industrial Hydraulics Hydraulic and Electronic Components  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Industrial Hydraulics Hydraulic and Electronic Components
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.30 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Industrial Hydraulics Parker  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Industrial Hydraulics Parker
  نسخه: 0 اندازه فایل: 3.01 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Mechanics-Books

  ویرایش  Industrial Water Treatment in Refineries and Petrochemical Plants  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Industrial Water Treatmentin Refineries and Petrochemical Plants 248 pages /| ISBN:0884159086 | PDF | 16 Mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 16.00 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Internet Download Manager v608  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Inte et Download Manager v6.08
  نسخه: 0 اندازه فایل: 4.78 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2045
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Software

  ویرایش  Introduction to Environmental Engineering and Science  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cap.1 Introduction to Environmental Engineering and Science
  نسخه: 1 اندازه فایل: 4.83 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 19
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  Iodic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iodic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Iodine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iodine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Iron granule persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iron granule persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Iron III chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iron III chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Iron III Nitrate nanohydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iron III Nitrate nanohydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Iron III Oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iron III Oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Iron III phosphate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Iron III phosphate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isatin persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isatin persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  ISO31000-استاندارد مديريت ريسک اصول و رهنمودهای پياده سازي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ایزو 31000 و 31010 مديريت ريسک اصول و رهنمودهای پياده سازي
  نسخه: 0 اندازه فایل: 527.36 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 191
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Risk Management

  ویرایش  Isobutane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isobutane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isobutyl methyl ketone persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isobutyl methyl ketone persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isobutyric acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isobutyric acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isooctane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isooctane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isopentane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isopentane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isophthalic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isophthalic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isopropanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isopropanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Isopropyl Alcohol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Isopropyl Alcohol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻣﻮرد اﻧﻔﺠﺎرﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ 
  شرح: ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻣﻮرد اﻧﻔﺠﺎرﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ استان کردستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ استان کردستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 23
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر 
  شرح: ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Utilities

  ویرایش  ﺷﺎﺧﺼﻪ های ﻋﻤﻠﻜﺮد در آﺑﺮﺳﺎنی ﺷﻬﺮی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ﺷﺎﺧﺼﻪ های ﻋﻤﻠﻜﺮد در آﺑﺮﺳﺎنی ﺷﻬﺮی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 1 مرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Supply

  ویرایش  ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ 
  شرح: ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 23 خرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Health

  ویرایش  ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻘﻴﺪ ﭼﺪﻧﻲ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻘﻴﺪ ﭼﺪﻧﻲ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 مرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Supply

  ویرایش  Kansas Administrative Regulations  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Kansas Administrative Regulations
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Kansas Administrative RegulationsKansas Department of Health and Environment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Kansas Administrative RegulationsKansas Department of Health and Environment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  L Alanine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: L Alanine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  L Histidine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: L Histidine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  L Malic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: L Malic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lead acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lead acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lead II chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lead II chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lead II Nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lead II Nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lead lV oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lead lV oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lead Phosphite persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lead Phosphite persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Linoleic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Linoleic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Liquid Sodium Silicate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Liquid Sodium Silicate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium carbonate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium carbonate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium iodide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium iodide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium Nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium Nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Lithium tetraborate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lithium tetraborate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Loss Preventionin the Process in the Prosses Industries  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Loss Preventionin the Process in the Prosses Industries
  نسخه: 0 اندازه فایل: 9.04 MB
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 16 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 13
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Books

  ویرایش  Lysine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Lysine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  m Xylene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: m Xylene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Magnesium hydroxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Magnesium hydroxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Magnesium Nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Magnesium Nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Magnesium Sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Magnesium Sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Malonic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Malonic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Management of Pulp and Paper Mill Waste  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Management of Pulp and Paper Mill Waste
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 6 اسفند ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air Pollution Indoor

  ویرایش  Mandelic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mandelic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese Carbonate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese Carbonate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese II chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese II chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese II Nitrate hydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese II Nitrate hydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese(III phosphate hydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese(III phosphate hydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese(IV oxide, activated persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese(IV oxide, activated persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Manganese(ll bromide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Manganese(ll bromide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators, Second Edition - Three Volume Set Volume 1 Spellman, Frank R.
  نسخه: 1 اندازه فایل: 8.10 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Mathematics Operators

  ویرایش  Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators, Second Edition - Three Volume Set Volume 2 Spellman, Frank R.
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.89 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Mathematics Operators

  ویرایش  Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators, Second Edition - Three Volume Set Volume 3 Spellman, Frank R.
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.89 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Mathematics Operators

  ویرایش  Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators, Second Edition - Three Volume Set Volume 2 Spellman, Frank R.
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.69 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Mathematics Operators

  ویرایش  Mathematics Manual For Water And Wastewater Treatment Plant Operators  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mathematics Manual For Water And Wastewater Treatment Plant Operators CRC Press; 1 edition /| March 23, 2004 | ISBN: 1566706750 | 712 pages | PDF | 3.11 mb
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.11 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 18 دي ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Membrane Bioreactor Applications in Wastewater Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Membrane Bioreactor Applications in Wastewater Treatment
  نسخه: 0 اندازه فایل: 911.36 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  Membrane Bioreactor in Water Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Membrane Bioreactor in Water Treatment
  نسخه: 0 اندازه فایل: 240.64 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 3 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water

  ویرایش  Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 8.05 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 11 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 49
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Mercury II bromide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury II bromide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury II chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury II chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury II iodide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury II iodide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury II nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury II nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury II oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury II oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury II thiocyanate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury II thiocyanate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Mercury Sulfate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Mercury Sulfate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methacrylic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methacrylic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methoxyacetic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methoxyacetic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl acetate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl acetate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl benzoate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl benzoate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl Bule persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl Bule persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl cellulose persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl cellulose persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl mercaptan persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl mercaptan persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl Orange persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl Orange persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Methyl red persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Methyl red persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Microbiology in Action  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Microbiology in Action
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1024.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 10 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 44 امتیاز: 10 (1 رای دهید )
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Microbially Influenced Corrosion

  ویرایش  Microbiology: An Introduction with MyMicrobiologyPlace Website  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب میکروبیولوژی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 خرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 104
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Health-Books

  ویرایش  ModellThe feasibility of landfill prohibitions  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ModellThe feasibility of landfill prohibitions
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Landfill

  ویرایش  Molybdic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Molybdic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Monochloroethane Ethyl Chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Monochloroethane Ethyl Chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Monoethylamine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Monoethylamine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Monoethylene glycol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Monoethylene glycol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف د
  نسخه: 0 اندازه فایل: 449.54 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 112
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ذ-ژ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 175.10 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 99
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف س-ش
  نسخه: 0 اندازه فایل: 147.46 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 255
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ف-ق
  نسخه: 0 اندازه فایل: 159.74 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 107
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف م
  نسخه: 0 اندازه فایل: 350.21 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 173
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 132.10 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 225
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف و-ی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 522.24 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 283
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف ک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا حرف گ-ل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 614.40 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 188
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف الف  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
  نسخه: 0 اندازه فایل: 674.82 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 489
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف الف
  نسخه: 0 اندازه فایل: 261.12 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 170
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ت  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 328.70 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 125
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف ح-ج  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف ح-ج
  نسخه: 0 اندازه فایل: 102.40 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 121
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد حرف پ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد به ترتيب الفبا - حرف پ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 219.14 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 6 مرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 198
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  MSeep-Manual  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MSeep-Manual
  نسخه: 0 اندازه فایل: 412.67 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 60
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  Municipal Solid Waste  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Municipal Solid Waste
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  Municipal Solid Waste Incineration  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Municipal Solid Waste Incineration
  نسخه: 0 اندازه فایل: 3.52 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 4 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 49
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste-Books

  ویرایش  MWHs Water Treatment-Principles and Design  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: MWHs Water Treatment - Principles and Design Publication Date: April 3, 2012 /| ISBN-10: 0470405392 | ISBN-13: 978-0470405390 | Edition: 3
  نسخه: 1 اندازه فایل: 31.80 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 21 اسفند ماه، 1392 دریافت برنامه : 35
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Books

  ویرایش  Myo inositol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Myo inositol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Myristic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Myristic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N Butane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N Butane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  n Butylamin persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n Butylamin persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  n Dodecane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n Dodecane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N Ethylaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N Ethylaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N Methylaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N Methylaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N Pentane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N Pentane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N Phenyl 1 naphthylamine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N Phenyl 1 naphthylamine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N,N Dimethylacetamide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N,N Dimethylacetamide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  N,N Dimethylaniline persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: N,N Dimethylaniline persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-butanol حد آستانه مجاز نرمال بوتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butanol حد آستانه مجاز نرمال بوتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-butyl-Glycidylether-حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butyl-Glycidylether-حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-butyl-lactate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل لاکتات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butyl-lactate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل لاکتات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-butylacetate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل استات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butylacetate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل استات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-butylamine-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butylamine-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-butylmercaptan-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل مرکاپتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butylmercaptan-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل مرکاپتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-n-dimethylacetamide-حد آستانه مجاز-n-n-دي متيل استامید  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-n-dimethylacetamide-حد آستانه مجاز-n-nدي متيل استامید
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  n-n-dimethylethylamine-حد آستانه مجاز-N-N-دي متيل اتيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-n-dimethylethylamine-حد آستانه مجاز-N-N-دي متيل اتيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Naphthalene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Naphthalene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Neon persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Neon persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nickel II chloride persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nickel II chloride persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nickel II Oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nickel II Oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nickel II sulfate hexahydrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nickel II sulfate hexahydrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nickel nitrate persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nickel nitrate persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nickel powder persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nickel powder persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nicotinic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nicotinic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Ninhydrine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Ninhydrine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nitric Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nitric Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nitrobenzene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nitrobenzene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nitrogen persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nitrogen persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nitromethane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nitromethane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Nitrous Oxide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Nitrous Oxide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  noise-calculators-مجموعه نرم افزار های اندازه گیری صدا  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: راهنمایی استفاده از نرم افزار:فایل را از حالت زیپ خارج کرده وسپس پوشه را باز کنید و بر روی فایل html به نام default کلیک کنید بعد از ان نرم افزار اجرا شده و می توانید از ان استفاده کنید.
  نسخه: 0 اندازه فایل: 190 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 11 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 174
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-Health-Software

  ویرایش  Normal Butanol persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Normal Butanol persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Normal Hexane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Normal Hexane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  NORTH KOHALA RECYCLING  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: NORTH KOHALA RECYCLING
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEY  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: NORTH KOHALA RECYCLING AND TRANSFER STATION ALTERNATIVE SITE SURVEY
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  O Tolidine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: O Tolidine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  o Toluidine persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o Toluidine persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  O Xylene persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: O Xylene persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  o-chlorinateddiphenyloxide-حد آستانه مجاز-دي فنيل اکسايد کلره  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorinateddiphenyloxide-حد آستانه مجاز-دي فنيل اکسايد کلره
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  o-chlorobenzylidene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو بنزيليدن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorobenzylidene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو بنزيليدن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  o-chlorostyrene-حد آستانه مجاز-اوروتو کلرو استايرن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorostyrene-حد آستانه مجاز-اوروتو کلرو استايرن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  o-chlorotoluene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو تولوئن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorotoluene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو تولوئن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  o-dichlorobenzene-حد آستانه مجاز-اورتو - ديکلروبنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-dichlorobenzene-حد آستانه مجاز-اورتو - ديکلروبنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  o-sec-butyl-حد آستانه مجاز-ارتوسکندري بوتيل فنل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-sec-butyl-حد آستانه مجاز-ارتوسکندري بوتيل فنل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 10 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Octane persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Octane persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Oleic Acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Oleic Acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Open Channel Hydraulics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: دانلود کتاب:Open Channel Hydraulics (scan)-Terry W. Sturm
  نسخه: 0 اندازه فایل: 26.44 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 65
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid Mechanics

  ویرایش  Open-Channel Flow  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: by M Hanif Chaudhry /| ISBN-10: 0387301747 | ISBN-13: 9780387301747 | Publications: Springer | 14,0 MB | سال 2007 | 524 صفحه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 14.70 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 69
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Operating and Emission Guidelines for Municipal Solid Waste Incinerators
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 ارديبهشت ماه، 1394 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Waste incineration

  ویرایش  Orcinol 3,5 Dihydroxytoluenel persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Orcinol 3,5 Dihydroxytoluenel persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: TLV

  ویرایش  Oxalic acid persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Oxalic acid persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Oxamide persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Oxamide persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  Oxidation Ditch in wastewater treatment  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Oxidation Ditch in wastewater treatment
  نسخه: 1 اندازه فایل: 17.07 MB
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 7 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater-Books

  ویرایش  Oxygen persian msds  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Oxygen persian msds
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 20 شهريور ماه، 1397 دریافت برنامه : 100
  رای دادن به منابع /| جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  آئین‌نامه ایمنی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آئین‌نامه ایمنی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 952 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 28 فروردين ماه، 1392 دریافت برنامه : 58
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آب خاکستری و امکان سنجی بازیابی آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: برآورد آب خاکستری و امکان سنجی بازیابی آن در شهرستان بجنورد در سال1390
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 29
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آب و غذاي سالم و تغذيه مناسب در حادثه سيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آب و غذاي سالم و تغذيه مناسب در حادثه سيل
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  آبياري فضاي سبز با پساب حاصل از استخر شناي شهيد بختياري اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آبياري فضاي سبز با پساب حاصل از استخر شناي شهيد بختياري اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  آخرین نسخه ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آخرین نسخه ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب
  نسخه: 0 اندازه فایل: 2.68 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 133
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Standards

  ویرایش  آرسنيك در آب آشاميدني، نگرانيها، استاندارد، روشهاي حذف  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آرسنيك در آب آشاميدني، نگرانيها، استاندارد، روشهاي حذف
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wstewater Treatment Design

  ویرایش  آزبست در آب آشاميدني نگرانيها استانداردها روشهاي حذف  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزبست در آب آشاميدني نگرانيها استانداردها روشهاي حذف
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Microbiology

  ویرایش  آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرات آلودگی صوتی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرات آلودگی صوتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  آزمایشگاه مکانیک سیالات- افت ها در سيستم لوله كشي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزمایشگاه مکانیک سیالات- تحقیق در رابطه برنولی- تصحیح رابطه برنولی به خاطر وجود اصطکاک - افت ها در سيستم لوله كشي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 18 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid Mechanics

  ویرایش  آزمون وابستگی فضایی بین درآمد سرانه و آلودگی سرانه آب در منا  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزمون وابستگی فضایی بین درآمد سرانه و آلودگی سرانه آب در کشورهای منطقه منا (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی مختلط) مجید فشاری، نیر قمری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 308.22 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 شهريور ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water

  ویرایش  آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آزولا و نقش آن در اكوسيستم هاي آبي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  آشنايي با راکتورهاي بافل دار بيهوازي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنايي با راکتورهاي بافل دار بيهوازي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 970.75 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 78
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آشنايي با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفيه فاضلابهاي صنعتي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنايي با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفيه فاضلابهاي صنعتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 868.62 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 140
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آشنایی با iso9001iso14001  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اسلاید آشنایی با iso9001,iso14001 و ممیزی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 3.15 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 25 اسفند ماه، 1391 دریافت برنامه : 278
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: PowerPoint

  ویرایش  آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.67 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 10 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 139
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: MSDS

  ویرایش  آشنایی با تصفیه خانه فاضلاب بابلسر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با تصفیه خانه فاضلاب بابلسر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 7 خرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wstewater Treatment Design

  ویرایش  آشنایی با رآکتورهای بفل دار بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با رآکتورهای بفل دار بی هوازی در تصفیه فاضلاب صنعتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 923.65 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 26 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 92
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آشنایی با روشهای خذف نیتروژن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با روشهای خذف نیتروژن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 118.78 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 42
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آشنایی با شیرهای صنعتی 
  شرح: آشنایی با شیرهای صنعتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1396 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Treatment Operation

  ویرایش  آشنایی با فرآیند MBR در تصفیه فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با فرآیند MBR در تصفیه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 234.50 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 145
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کاربرد آن در نرم افزار Expert Choice
  نسخه: 1 اندازه فایل: 872.45 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 22 اسفند ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Software

  ویرایش  آشنایی با فرآیند USBF در تصفیه فاضلاب  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آشنایی با فرآیند USBF در تصفیه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 217.09 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 137
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آشنایی با مبانی طراحی سیستمهای اطفاء حریق اسپرینکلر 
  شرح: آشنایی با مبانی طراحی سیستمهای اطفاء حریق اسپرینکلر
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 29 تير ماه، 1396 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آلاينده هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلاينده هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 30 مهر ماه، 1394 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental Health Pollution

  ویرایش  آلاینده های تولیدی شرکت داروسازی و ارائه روشهای حذف  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی موردی وضعیت آلاینده های تولیدی شرکت داروسازی و ارائه روشهای حذف آنها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 280.58 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سریهای زمانی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی و پیش یبنی وضع آلاینده های هوای شهر کرمان با مدل سریهای زمانی
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 40
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  آلایندگی هوای ناشی از کارکرد معادن و واحدهای تولید شن و ماسه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی میزان آلایندگی هوای ناشی از کارکرد معادن و واحدهای تولید شن و ماسه (مطالعه موردی دشت یزد - اردکان)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 400.38 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  آلودگي آب و مديريت كيفيت آب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي آب و مديريت كيفيت آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي كرمانشاه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي كرمانشاه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي رودخانه هاي ايران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردي رودخانه هاي دشت تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Supply

  ویرایش  آلودگي صوتي خطراتي كه جنين و نوزادان را تهديد ميكند  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي صوتي: خطراتي كه جنين و نوزادان را تهديد ميكند
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  آلودگي صوتي و نقش درختان در كنترل آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي صوتي و نقش درختان در كنترل آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Recycling-Waste

  ویرایش  آلودگي منابع آب و آبزيان توسط اثرات تشديد كننده آلاينده ها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي منابع آب و آبزيان توسط اثرات تشديد كننده آلاينده ها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Microbiology

  ویرایش  آلودگي منابع آب و حفاظت آنها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي منابع آب و حفاظت آنها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  آلودگي ناشي از نفت در خليج فارس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي ناشي از نفت در خليج فارس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Health

  ویرایش  آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي ناشي از پمپ بنزين هاي شهر اهواز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  آلودگي هاي زيست محيطي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هاي زيست محيطي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  آلودگي هوا با تاكيد بر ريزگردها و اثرات بهداشتي و زيست محيطي آنها  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هوا با تاكيد بر ريزگردها و اثرات بهداشتي و زيست محيطي آنها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 89
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آلودگي هوا در محيطهاي بسته و ارتباط آن با گاز رادن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هوا در محيطهاي بسته و ارتباط آن با گاز رادن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هوا و تغييرات ساختاري و كروموزومي در دانه هاي گرده گياهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Treatment Operation

  ویرایش  آلودگي هواي ساختمان و اثرات بهداشتي آن در ايران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هواي ساختمان و اثرات بهداشتي آن در ايران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental Impact Assessment

  ویرایش  آلودگي هواي محيط و خطرات بهداشتي ناشي از آن بر كودكان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هواي محيط و خطرات بهداشتي ناشي از آن بر كودكان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  آلودگي هواي محيطهاي محدود و فضاهاي بسته و استعمال دخانيات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي هواي محيطهاي محدود و فضاهاي بسته و استعمال دخانيات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Health

  ویرایش  آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و بازتاب آن بر رشد و نمو  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و بازتاب آن بر رشد و نمو
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 305.15 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  آلودگی صوتی-دکتر نصیری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگی صوتی-دکتر نصیری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 24 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Sound pollution

  ویرایش  آلودگی میکروبی سطوح در تماس با دست در بیمارستان مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی آلودگی میکروبی سطوح در تماس با دست، در بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1388
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Health

  ویرایش  آلودگی میکروبی سطوح در تماس با دست در بیمارستان مشهد  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی آلودگی میکروبی سطوح در تماس با دست، در بخش های کلینیکی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1388
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 78
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental health Hospital

  ویرایش  آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت
  نسخه: 1 اندازه فایل: 472.06 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 9 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Biocorrosion

  ویرایش  آلودگی های شیمیایی درآب چاه جایگاه سوخت همدان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی آلودگی های شیمیایی(هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای(PAHs) ) درآب چاه های مجاور جایگاههای سوخت شهر همدان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 92.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 12 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid Mechanics

  ویرایش  آلودگی هوا-مهندس عسگری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آلودگی هوا-مهندس عسگری
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-health-leaflets

  ویرایش  آماده سازی پوکه معدنی در حذف ارسنیت با فنتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اصلاح و آماده سازی پوکه معدنی در حذف ارسنیت و ارسنات از محلول های آبی با استفاده از معرف فنتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 368.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 12 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid Mechanics

  ویرایش  آماده کردن پوست بيمار در اتاق عمل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آماده کردن پوست بيمار در اتاق عمل
  نسخه: 1 اندازه فایل: 114.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 15 آبان ماه، 1394 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Hospital-Infections

  ویرایش  آمادگی بيمارستانی درحوادث و بلايا برنامه ی كشوری  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آمادگی بيمارستانی درحوادث و بلايا برنامه ی كشوری
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 27 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental health Hospital

  ویرایش  آمايش كنترل تثبيت و دفع پسمانهاي راديواكتيو  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آمايش، كنترل تثبيت و دفع پسمانهاي راديواكتيو حاصل از چرخه سوختهاي هسته‌اي به روش‌هاي راديو شيميايي
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 27 شهريور ماه، 1388 دریافت برنامه : 160
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  آمايش پسمان های مواد راديواکتيو مايع جهت رهاسازی در محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آمايش پسمان های مواد راديواکتيو مايع جهت رهاسازی در محيط زيست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  آمايش، كنترل تثبيت و دفع پسماندهاي راديواكتيو حاصل از چرخه سوختهاي هسته اي به روش هاي راديو شيميايي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آمايش، كنترل تثبيت و دفع پسماندهاي راديواكتيو حاصل از چرخه سوختهاي هسته اي به روش هاي راديو شيميايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 52
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health Radiation

  ویرایش  آموزش ترفندهاي ريجيستري  popularپربیننده ترینها
  شرح: آموزش ترفندهاي ريجيستري
  نسخه: 0 اندازه فایل: 609.86 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه، 1388 دریافت برنامه : 60
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: General Applications

  ویرایش  آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار 
  شرح: آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 16 بهمن ماه، 1395 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آموزش فارسي Epanet  popularپربیننده ترینها
  شرح: جزوه آموزشی نرم افزار EPANET این فایل را که کاری از مرکز مطالعات و تحقیقات آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ميباشد تقديم شما دوست گرامي ميگردد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 411.65 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 17 ارديبهشت ماه، 1388 دریافت برنامه : 499
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-application

  ویرایش  آموزش فراگیر آنفلوآنزا-H1N1 
  شرح: آموزش فراگیر آنفلوآنزا-H1N1
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 26 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Epidemiology

  ویرایش  آموزش مديريت انرژی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزش مديريت انرژی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 4.82 MB
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 14 آذر ماه، 1393 دریافت برنامه : 49
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Energy-Optimization

  ویرایش  آموزش مدیریت انرژی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزش مدیریت انرژی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 6 مهر ماه، 1394 دریافت برنامه : 40
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Energy-Optimization

  ویرایش  آموزش نحوه انتخاب پمپ برای ایستگاه پمپاژ  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزش نحوه انتخاب پمپ برای ایستگاه پمپاژ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 42.83 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 205 امتیاز: 10 (1 رای دهید )
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fluid-Mechanics-books

  ویرایش  آموزش نرم افزار Expert Choice فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزش نرم افزار Expert Choice فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 22 اسفند ماه، 1393 دریافت برنامه : 76
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Software

  ویرایش  آموزش نرم افزار ضربه قوچ آب Water Hammer7  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزش Water Hammer7 برای ضربه قوچ آب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 38.35 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 104
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: WaterHammer

  ویرایش  آموزش نرم افزار محاسبه Water Hammer یا محاسبه ضربه آب Hammer V8 XM  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزش نرم افزار محاسبه Water Hammer یا محاسبه ضربه آب Hammer V8 XM
  نسخه: 1 اندازه فایل: 2.26 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 39
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: WaterHammer

  ویرایش  آموزه‌هاي بهداشت محيط در سيماي معماري بومي ايران مركزي (مطالعه موردي- سكونتگاههاي جنوب شرق كاشان)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آموزه‌هاي بهداشت محيط در سيماي معماري بومي ايران مركزي (مطالعه موردي- سكونتگاههاي جنوب شرق كاشان)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Microbiology

  ویرایش  آناليز ريسك در تصفيه خانه آب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی FAHP  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آناليز ريسك در تصفيه خانه آب با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازی FAHP مطالعه موردي تصفيه خانه هاي 3 و 4 شهر تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 263.17 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 24
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Safety

  ویرایش  آناليز فيزيكي ـ شيميايي و ميكروبي آب دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا و آب شرب شهرضا و آب شرب شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آناليز فيزيكي ـ شيميايي و ميكروبي آب دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا و آب شرب شهرضا و آب شرب شهر اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  آناليز فيزيكي و شيميايي پسماندهاي عادي شهر اردبيل  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آناليز فيزيكي و شيميايي پسماندهاي عادي شهر اردبيل جهت بررسي ضوابط مربوط به تفكيك مواد از مبدا
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 27 شهريور ماه، 1388 دریافت برنامه : 58
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  آناليز كيفي آب منطقه اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آناليز كيفي آب منطقه اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  آنالیز ایمنی داربست بندی در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههای کنترلی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز ایمنی داربست بندی در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههای کنترلی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز بیومارکرهای مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هوای بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  آنالیز خطاهای انسانی رویدادهای ایستگاه های آتش نشانی- مقایسه تکنیک شناسایی خطای انسانی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز خطاهای انسانی رویدادهای ایستگاه های آتش نشانی- مقایسه تکنیک شناسایی خطای انسانی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  آنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه ای نسبت به برچسب های نگهداری مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی GHS فرهنگ ایمنی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه ای نسبت به برچسب های نگهداری مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی GHS فرهنگ ایمنی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها به روش CAHP  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها به روش CAHP
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آنالیز کمی کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیز کمی– کیفی و نحوه مدیریت پسماند های مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، سال 1387
  نسخه: 1 اندازه فایل: 318.46 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Infectious-Waste

  ویرایش  آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Ergonomics

  ویرایش  آيا خاك انبار مناسبي جهت دفن زباله ها و ضايعات مختلف است؟  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آيا خاك انبار مناسبي جهت دفن زباله ها و ضايعات مختلف است؟
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental Impact Assessment

  ویرایش  آيين نامه ايمني و نگهداري مواد خطرناك  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آيين نامه ايمني و نگهداري مواد خطرناك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 428.03 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1392 دریافت برنامه : 147
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  آگاهي نگرش و عملكرد مراجعين به مراكز بهداشتي در مورد بازيافت زباله  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آگاهي نگرش و عملكرد مراجعين به مراكز بهداشتي در مورد بازيافت زباله
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  آگاهی بهورزان و ماموران مراقب در مورد سمپاشی و کنترل مالاریا در استان سیستان و بلوچستان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آگاهی بهورزان و ماموران مراقب در مورد سمپاشی و کنترل مالاریا در استان سیستان و بلوچستان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Toxicology

  ویرایش  آگاهی پرسنل درمانی بیمارستان های شهر یزد در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آگاهی پرسنل درمانی بیمارستان های شهر یزد در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 6 خرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Employment questions

  ویرایش  آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 1.92 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 1 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 47
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Standards

  ویرایش  آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 1.92 MB
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 12 آبان ماه، 1392 دریافت برنامه : 690
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-Health-Books

  ویرایش  آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 
  شرح: آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 4 آذر ماه، 1398 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental-books

  ویرایش  اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Sound pollution

  ویرایش  اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ Safety in press shop  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮس ﻫﺎ Safety in press shop
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی تیران و کرون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اتخاذ مدیریت واحد در جمع آوری و حمل ونقل پسماندهای عادی روستاهای شهرستان تیران و کرون
  نسخه: 1 اندازه فایل: 174.08 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  اتوماسیون هوشمند مدیریت و نظارت بر شبکه های جمع آوری فاضلاب تهران 
  شرح: اتوماسیون هوشمند مدیریت و نظارت بر شبکه های جمع آوری فاضلاب تهران
  نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 10 آذر ماه، 1395 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Treatment Operation

  ویرایش  اثر آهک در حذف فسفر در تصفیه خانه فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر آهک در حذف فسفر در تصفیه خانه فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 1 خرداد ماه، 1397 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  اثر بعضي پارامترهاي فيزيكي، شيميايي بر رشد باكتري آئروموناس و باكتريهاي هتروتروف (HPC) در تصفيه خانه آب باباشيخعلي اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر بعضي پارامترهاي فيزيكي، شيميايي بر رشد باكتري آئروموناس و باكتريهاي هتروتروف (HPC) در تصفيه خانه آب باباشيخعلي اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیر زمینی با استفاده از شاخصهای اقلیمی SPI و شبکه عصبی NARX  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخص‏های اقلیمی، SPI و شبکه عصبی NARX (مطالعه موردی: دشت رامهرمز- استان خوزستان) آتنا چشمی اثر تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با ا شاخص‏های اقلیمی SPI و شبکه عصبی NARX
  نسخه: 1 اندازه فایل: 801.79 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 شهريور ماه، 1393 دریافت برنامه : 29
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water

  ویرایش  اثر جهش زايي و سرطان زايي برخي وسايل نگهداري و حمل مواد غذايي با منشاء پلي اتيلن سنگين و سبك با استفاده از سالمونلاتيفي موريوم و ميكروزوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر جهش زايي و سرطان زايي برخي وسايل نگهداري و حمل مواد غذايي با منشاء پلي اتيلن سنگين و سبك با استفاده از سالمونلاتيفي موريوم و ميكروزوم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  اثر زه آبهاي كشاورزي بر كيفيت منابع آب و روشهاي كنترل آن (پوستر)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر زه آبهاي كشاورزي بر كيفيت منابع آب و روشهاي كنترل آن (پوستر)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  اثر سر و صدا روي مرگ و ميرمادران و نوزادان، ميزان باروري چندقلوزايي و وزن هنگام تولد در موشهاي صحرايي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر سر و صدا روي مرگ و ميرمادران و نوزادان، ميزان باروري چندقلوزايي و وزن هنگام تولد در موشهاي صحرايي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Hospital-Infections

  ویرایش  اثر pH در حذف رنگ اسیدی AB113 با فتوکاتالیست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تعیین اثر pH و نوع پوشش¬دهی بهینه در حذف رنگ اسیدی AB113 به روش فتوکاتالیستی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  اثر pH و زمان واکنش بر راندمان حذف SDS  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر pH و زمان واکنش بر راندمان حذف SDS در فرايندهاي فوتواکسيداسيون و UV/H2O2
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 12
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  اثر فرآيند الكتروشيميايي در حذف فسفر از پساب لجن فعال  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسي اثر فرآيند الكتروشيميايي در حذف فسفر از پساب تصفيه شده خروجي از سيستم لجن فعال
  نسخه: 0 اندازه فایل: 223.23 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 4 خرداد ماه، 1392 دریافت برنامه : 87
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  اثر فعالیت‏های شهری بر برخی جوامع کفزی رودخانه زاینده ‏رود  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر فعالیت‏های شهری بر برخی جوامع کفزی، مطالعه موردی: رودخانه زاینده‏رود (سال‏های 89-76) زهراالسادات رضوي، حسين مرادي، عيسي ابراهيمي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 427.01 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 شهريور ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water

  ویرایش  اثر كاربرد پليمرهاي طبيعي و توليدي بر سرعت دانه سازي در سامانه UASB  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر كاربرد پليمرهاي طبيعي و توليدي بر سرعت دانه سازي در سامانه UASB
  نسخه: 1 اندازه فایل: 271 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 26 ارديبهشت ماه، 1393 دریافت برنامه : 23
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و كادميم در گياه شنبليله  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر لجن فاضلاب بر تجمع سرب و كادميم در گياه شنبليله
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Guidelines

  ویرایش  اثر نوبتکاری و بار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت های ویژه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثر نوبتکاری و بار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت های ویژه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  اثرات استفاده از حشره كش ها اورگانوكلره، بر محيط زيست و سلامت انسان و اندازه گيري باقيمانده آنها در شير  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات استفاده از حشره كش ها اورگانوكلره، بر محيط زيست و سلامت انسان و اندازه گيري باقيمانده آنها در شير
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environment

  ویرایش  اثرات بكارگيري جنگ افزارهاي غير متعارف بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات بكارگيري جنگ افزارهاي غير متعارف بر محيط زيست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Schools

  ویرایش  اثرات جنگ بر محيط زيست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات جنگ بر محيط زيست
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Microbiology

  ویرایش  اثرات زيست محيطي جنگهاي نوين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات زيست محيطي جنگهاي نوين
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Schools

  ویرایش  اثرات زيست محيطي گردشگري معضلات راهكارها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات زيست محيطي گردشگري معضلات راهكارها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Supply

  ویرایش  اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی هادی شهر  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی هادشیهر و ارزیابی تلفیقی با روش ماتریس و چک لیست
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 57
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  اثرات سوء باقيمانده آفت كشها بر سلامت محيط زيست و انسان و راههاي مديريت آن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات سوء باقيمانده آفت كشها بر سلامت محيط زيست و انسان و راههاي مديريت آن
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: HSE

  ویرایش  اثرات سیلاب و حوضچه‏ های تغذیه مصنوعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات پخش سیلاب و حوضچه‏ های تغذیه مصنوعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در حوضه آبخیز جونگان نورآباد ممسنی پدرام عباسی، فردین بوستانی، علیرضا صادقی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 245.76 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 شهريور ماه، 1393 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water

  ویرایش  اثرات شهرسازي بر هيدرولوژي حوضه آبريز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات شهرسازي بر هيدرولوژي حوضه آبريز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water-Disinfection

  ویرایش  اثرات منفي سموم مصرفي براي كنترل آفات و بيماريهاي گياهي دربهداشت محيط زيست و كاهش مصرف آن با افزايش روشهاي كنترل بيولوژيك  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات منفي سموم مصرفي براي كنترل آفات و بيماريهاي گياهي دربهداشت محيط زيست و كاهش مصرف آن با افزايش روشهاي كنترل بيولوژيك
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Toxicology

  ویرایش  اثرات مواجهه توام با صدا-گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اثرات مواجهه توام با صدا-گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  اثرات پساب تصفیه خانه بر غلظت فلزات سنگین خاک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی اثرات پساب تصفیه خانه بر غلظت فلزات سنگین خاک و گیاه آبیاری شده با پساب، اصفهان، شاهین شهر
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 2 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 39
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  اجراي سلول دفن بهداشتي  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اجراي سلول دفن بهداشتي جهت بررسي سيستمهاي دفن مواد زائد جامد در شهر
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 27 شهريور ماه، 1388 دریافت برنامه : 108
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  اجرای FMEA برای یک دستگاه نساجی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: اجرای FMEA برای یک دستگاه نساجی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 26 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Risk Management

  ویرایش  احياء جيوه يوني به روش بيولوژيك در پساب پتروشيمي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: احياء جيوه يوني به روش بيولوژيك در پساب پتروشيمي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  احياء نيترات توسط آهن عنصري  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: احياء نيترات توسط آهن عنصري
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wstewater Treatment Design

  ویرایش  احیای توریسم دریایی با استفاده از توسعه ورزش‏های آبی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: احیای توریسم دریایی با استفاده از توسعه ورزش‏های آبی، مطالعه موردی: شهر بندری چابهار سعید جهانتیغ
  نسخه: 1 اندازه فایل: 825.34 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 27 شهريور ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water

  ویرایش  ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه الگوی مناسب جهت تصمیم گیری در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی برای مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارائه بهترين سيستم پالايش آلاينده‌هاي موجود در شيرابه ناشي از محل هاي دفن زباله شهري استان مازندران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه بهترين سيستم پالايش آلاينده‌هاي موجود در شيرابه ناشي از محل هاي دفن زباله شهري استان مازندران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air Pollution Industrial

  ویرایش  ارائه دو روش جديد در تشخيص تقلبات آبليموهاي توليدي ايران سال هاي 1386-1385 در مقايسه با روش هاي استاندارد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه دو روش جديد در تشخيص تقلبات آبليموهاي توليدي ايران سال هاي 1386-1385 در مقايسه با روش هاي استاندارد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  ارائه راهكارهاي اجرائي جهت جلوگيري از بروز مواد آنتي بيوتيك در شير  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه راهكارهاي اجرائي جهت جلوگيري از بروز مواد آنتي بيوتيك در شير
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational Health Hospital

  ویرایش  ارائه روشی ساده و کارامد به منظور حذف سریع جیوه از فاضلاب  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه روشی ساده و کارامد به منظور حذف سریع جیوه از فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 620.54 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 5 آذر ماه، 1391 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater

  ویرایش  ارائه شاخص تجربی استرس گرمایی محیط های روباز IOEHI کارگران ایرانی مشاغل روباز به منظور تدوین استاندارد های گرمایی ملی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه شاخص تجربی استرس گرمایی محیط های روباز IOEHI کارگران ایرانی مشاغل روباز به منظور تدوین استاندارد های گرمایی ملی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارائه طرح مفهومی لپ تاپ ارگونومیک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه طرح مفهومی لپ تاپ ارگونومیک
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Ergonomics

  ویرایش  ارائه مدل آسيب پذيري زيست محيطي در مديريت و برنامه ريزي توسعه شهري ( مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه مدل آسيب پذيري زيست محيطي در مديريت و برنامه ريزي توسعه شهري ( مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران)
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental Impact Assessment

  ویرایش  ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ایمنی در یک شرکت خودروسازی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ایمنی در یک شرکت خودروسازی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  ارائه مدل ریاضی در برآورد میزان انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز انواع مختلف خودروهای موجود در سطح شهر مشهد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه مدل ریاضی در برآورد میزان انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز انواع مختلف خودروهای موجود در سطح شهر مشهد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air Pollution Industrial

  ویرایش  ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Risk Management

  ویرایش  ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص های حادثه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارايه برنامه كامپيوتري تجزيه و تحليل پتانسيل پخش آلاينده ها در هوا با امكانات فارسي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارايه برنامه كامپيوتري تجزيه و تحليل پتانسيل پخش آلاينده ها در هوا با امكانات فارسي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Soil Chemical Pollution

  ویرایش  ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  ارتباط آلاینده های هوای شیراز با بیماریهای قلبی  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی ارتباط اقلیمی و آلاینده های هوای شیراز با مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قلبی و تنفسی
  نسخه: 0 اندازه فایل: 152.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 22 آذر ماه، 1389 دریافت برنامه : 56
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه ای با امنیت شغلی کارکنان در سازمان ها  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه ای با امنیت شغلی کارکنان در سازمان ها
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  ارتباط بین آلودگي هوا و بیماریهاي قلبي-تنفسي در تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط بین آلودگي هوا و بیماریهاي قلبي-تنفسي در تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 86.40 MB
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 5 آبان ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Hospital-Infections

  ویرایش  ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاری و در مواجهه با آب و هوای گرم در شرایط کنترل شده اصفهان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط بین بارکاری-عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماری آسم
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارتباط بین غلظت ذرات معلق هوا و میزان پذیرش در اورژانس  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق هوا (با قطر 10 میکرون) و میزان پذیرش در اورژانس بیمارستانی
  نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 4 بهمن ماه، 1390 دریافت برنامه : 70
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاری کارکنان بیمارستان مدرس
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational Health Hospital

  ویرایش  ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش های ایمنی و بهداشت حرفه ای  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش های ایمنی و بهداشت حرفه ای
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  ارتباط ميزان كلر باقيمانده با كيفيت ميكروبي آب استخرهاي شنا در استان اصفهان درچهار فصل سال 86  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتباط ميزان كلر باقيمانده با كيفيت ميكروبي آب استخرهاي شنا در استان اصفهان درچهار فصل سال 86
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Environmental Impact Assessment

  ویرایش  ارتقاء ایمنی درپروژه های آب و فاضلاب 
  شرح: ارتقاء ایمنی درپروژه های آب و فاضلاب
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 مرداد ماه، 1395 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Safety Engineering

  ویرایش  ارتقاي صافي‌هاي تك بستري تصفيه‌خانه آب با تغيير بستر صافي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتقاي صافي‌هاي تك بستري تصفيه‌خانه آب با تغيير بستر صافي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Wastewater Industrial

  ویرایش  ارتقاي کارائی تصفيه خانه آب بندرعباس با استفاده از تغيير بستر صافي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارتقاي کارائی تصفيه خانه آب بندرعباس با استفاده از تغيير بستر صافي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Treatment Operation

  ویرایش  ارزش اقتصادی پسماندهای شهر کرج  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج
  نسخه: اندازه فایل: 386.06 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 18 فروردين ماه، 1391 دریافت برنامه : 41
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Solid-Waste

  ویرایش  ارزشيابي آسايش حرارتي (Thermal Comfort) كاركنان يكي از ادارات دولتي كشور ـ تهران 1375  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزشيابي آسايش حرارتي (Thermal Comfort) كاركنان يكي از ادارات دولتي كشور ـ تهران 1375
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health Radiation

  ویرایش  ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Sound pollution

  ویرایش  ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 256.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 19 مهر ماه، 1393 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Garbage

  ویرایش  ارزشیابی درک ریسک کارگران از صدای صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزشیابی درک ریسک کارگران از صدای صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Risk Management

  ویرایش  ارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA و ارزیابی سریع اندام فوقانی RULA در کاربران پایانه تصویری شرکت مخابرات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداری ROSA و ارزیابی سریع اندام فوقانی RULA در کاربران پایانه تصویری شرکت مخابرات
  نسخه: 1 اندازه فایل: 19.60 MB
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 21 شهريور ماه، 1394 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational-health

  ویرایش  ارزيابي آب رودخانه كرخه از جنبه شرب بر اساس نظام شاخص كيفي آب ( مطالعه موردی ایستگاه های عبدالخان و حمیدیه )  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آب رودخانه كرخه از جنبه شرب بر اساس نظام شاخص كيفي آب ( مطالعه موردی: ایستگاه های عبدالخان و حمیدیه )
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  ارزيابي آثار زيست محيطي فعاليت‌هاي موجود در جزيره هرمز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آثار زيست محيطي فعاليت‌هاي موجود در جزيره هرمز
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Occupational Health Hospital

  ویرایش  ارزيابي آسيب پذيري ناشي از تابش خورشيد در کلان شهر تهران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آسيب پذيري ناشي از تابش خورشيد در کلان¬شهر تهران
  نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 آبان ماه، 1391 دریافت برنامه : 30
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Air-Pollution

  ویرایش  ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Sound pollution

  ویرایش  ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Treatment Operation

  ویرایش  ارزيابي آلودگي باكتريايي كره هاي سنتي تهيه شده از شير گاو و گاوميش در استان آذربايجان شرقي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آلودگي باكتريايي كره هاي سنتي تهيه شده از شير گاو و گاوميش در استان آذربايجان شرقي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  ارزيابي آلودگي شيميايي آبهاي زير زميني مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر اصفهان در سال 1383  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آلودگي شيميايي آبهاي زير زميني مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر اصفهان در سال 1383
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Water Chemical Pollution

  ویرایش  ارزيابي آلودگي صوتي در نقاط پر تردد شهر ياسوج  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي آلودگي صوتي در نقاط پر تردد شهر ياسوج
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food

  ویرایش  ارزيابي اثرات بهداشت محيط در ايجاد كانون ليشمانيوز جلدي در شهرستان اردكان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي اثرات بهداشت محيط در ايجاد كانون ليشمانيوز جلدي در شهرستان اردكان
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Fight carriers

  ویرایش  ارزيابي اثرات بهداشت محيطي احداث شهرك‌هاي صنعتي  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ارزيابي اثرات بهداشت محيطي احداث شهرك‌هاي صنعتي
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات
  شاخه: Health-Food