شنبه، 29 خرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  لوله فالکون 50 میلی لیتر

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  درخواست به پیوست میباشد---لطفا درخواست کامل قیمت داده شود

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  ازمایشگاهی درخواست پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  نخ جراحی

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  پالت پلاستیکی آبی /فرم درخواست خرید پالت پیوست می باشد/ فرم درخواست حتما تکمیل و پیوست گردد

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  شماره تماس آقای رئیسی **09153453164**

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  ست گان جراح استریل ساده

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  پک آنژیوگرافی همراه با2عدد گان جراح استریل

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  محلول ا کسترا 2 درصد

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  تجهیزات مکانوتراپی

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  دارای لیست پیوست است- ایران کدها مشابه است -.شرکت کنندگان در این مناقصه حتما باید از استان گلستان باشندحتما تولیدات داخلی باشد-

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گلستان

  طبق ایرانکد به تعداد و نوع پارچه .دریافت نمونه و عودت در صورت عدم تایید فنی .تسویه 8 ماهه

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  اقلام ارتوپدی طبق لیست پیوست ایران کد مشابه میباشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قم

  انترامیل استاندارد144 قوطی و انترامیل پرپروتین 144 قوطی - ارسال کالا تا انبار مرکز بافروشنده- ایران کد مشابه است -

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  لوازم مصرفی ازمایشگاهی 48قلم طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  تهیه لوازم بهداشتی...

  تاریخ انتشار : 1400-03-29
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/04/12 ساعت 23:59
  استان برگزاری : تهران

  کلاه ایمنی قرمز و نارنجی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  قطعه یدکی مربوط به آنالایزر اکسیژن مارک BAILY طبق مشخصات پیوست. ایران کد اعلامی مشابه می باشد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-03
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  خرید ست اورولوژی به تعداد 50عدد جهت بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر09167069403

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : لرستان

  محلول ضد عفونی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  خدمات بهداشت و درمان...

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/03/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/10 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/04/12 راس ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 4.821.965.267 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به نام اداره کل زندانهای استان لرستان
  برآورد : 96439305330

  دستکش لاتکس

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ساکشن

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  لوازم مصرفی دندانپزشکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  خرید تجهیزات پزشکی شامل ترالی اورژانس وسایر اقلام طبق مشخصات فنی لیست پیوست تعداد 115عدد اصلی استاندارد ضمانت دار

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  پودر ماشین 2000 کیلو گرم نرم کننده 600 لیتر تسویه 4 ماهه تحویل درب انبار

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خریدمایع دستشویی گلرنگ (320)لیتر 80گالن 4لیتری دارای سیب سلامت باشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  مش10*10کرانیو پلاستی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  ای سی میکرو پروگرام انکوتاتور پرتابل

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  لوازم ازمایشگاه

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  کاغذ وی پک اتوکلاو بخار طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  15 قلم کیت آزمایشگاهی طبق لیست پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  شیشه محافظ مانومتر کپسولی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  korsolexbasic

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  سفتی باکس پلاستیکی پنج لیتری

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  دستکش رز مریم و دو قلم دیگر طبق لیست پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  مرکز خدمات کاهش اسیب سیار *موبایل کلینیک*

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  اکسیژن ساز

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  سرویس ایاب و ذهاب

  تاریخ انتشار : 1400-03-27
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/03/29
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/08
  تاریخ بازگشایی : 1400/04/09
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 1.200.000.000 ریال

  تجهیز MRI ...

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 1400/03/31 ساعت 14/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/13 ساعت 14/30
  تاریخ بازگشایی : 1400/04/14 ساعت 8
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 10.000.000.000 ریال

  نخ اتیباند5 یک جعبه 12عدد-------نخ اتیباند2یک جعبه ی12عددی-------

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  ایران کد مشابه می باشد تعداد 24 قلم کالا طبق مشخصات فایل پیوست مورد درخواست می باشد. اطلاعات بیشتر 09151874328 آقای بیدکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  گاز ساده 10*10نیم کیلویی 16لا نمره نخ 20/1درجه یک ایرانی 480بسته

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  کرم اوره 10% دکتر ژیلا

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  ممنوع کننده آر ان آ Ribonuclease inhibitor 2500u

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  کرم ترک جی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  ایران کد مشابه است . لوله لخته ژلدارmm 75*13 با حجم 4ml

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گلستان

  شیر دوش

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  مسواک بچه

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  خرید لگن زیر بیمار سایز بزرگ پرداخت سه ماهه هزینه ارسال با فروشنده

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  آنژوکت 20 ویترومد یا تی پی کی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  هندپیس دستگاه جرم گیری دندانپزشکی (از ایران کد مشابه استفاده شده است)درصورت عدم تایید مرجوع می شوند.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  دکالاین 7ml

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  دستگاه جذب اتمیک

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 1400-03-30 ساعت 9
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-09 ساعت 9 صبح
  تاریخ بازگشایی : 1400-04-09 ساعت 10
  استان برگزاری : خراسان جنوبی
  سپرده شرکت : 1,500,000,000 ريال به حساب 4101081652136003 - ضمانت نامه بانکی

  مواد اولیه آزمایشگاهی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  سرسوزن انسولین سایز 4

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  دستمال مرطوب کودک قوطی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  تیوپ اشعه ایکس

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  کرم ترک لب دکتر ژیلا

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  دستمال کاغذی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  سه راهی آنژیوکت

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  کرم دلبان 90

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  لوازم بهداشتی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  تعمیر تخت های ICUکرونا

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  پنبه هیدروفیل به صورت عدلهای 180 تا 200 کیلویی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  ناخن گیر متوسط

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  ناخن گیر بزرگ

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  1500لیتر مایع ضدعفونی دست پایه الکلی -اتانول60درصد-ایزوپروپانول10درصد-بنزالکانیوم کلراید-گلیسیرین و سایر-ظرف4لیتری.ایرانکدمشابه و غیرقابل استناداست.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  ست سرم سوپا

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  ماسک سه لایه پرستاری استاندارد با کش پنبه ای قیطان و گیره ی بینی تعداد65.000عددطبق مشخصات پیوست .ایرانکد مشابه وغیر قابل استناداست.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  ماسک یکبار مصرف ملت دار 3 لایه

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  سرنگ 50 ورید تزریقی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  تجهیزات پزشکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  جعبه چوبی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  سفتی باکس 12لیتری و 1 لیتری

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  تجهیزات پزشکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  ست دیالیز و صافی طبق برگ پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  تجهیزات پزشکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  سرنگ 2 ورید 3 تیکه پستون دار

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  09180058915 پنس مگیل 25cm

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : ایلام

  نوارتست قند خون امپرور

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  انکوباتور با کد 96B1-1-93-A متعلقات 1090201

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  پک ABGپایا زیست آرایه

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  یخچال آزمایشگاهی 480لیتری تک درب کد96RL1/92/A

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  تجهیزات و ملزومات پزشکی لوله ساکشن 2000 عدد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  خرید دستگاه هدست accuescreen و کابل aabr اداره کل بهزیستی استان مرکزی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  تعداد 215 جفت کفش ایمنی صرفا بر اساس شرح پیوست ایران کد درج شده مبنای خرید نمی باشد تامین کننده می بایست شرح پیوسترا ارسال نماید

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  فیدینک تیوپ ساسیز 8

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  سرنگ 20 ورید 3 تیکه

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  دیسپنسر یک تا ده میلی لیتر دیجیتال مارک BRAND جهت دانشکده پزشکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  چسب ضد حساسیت 2/5 KBM

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  خرید دستگاه نمونه بردار اتوماتیک انبار مکانیزه بهبهان،مطابق فایل پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  تجهیزات و ملزومات پزشکی سوند نلاتون 40000 عدد سوند معده 2000 عدد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  نوار تست قند خون امپرور .فقط امپرور

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  مایع سفید کننده و ضد عفونی کننده بر پایه بیکربنات کلسیم یا سدیم با تاریخ مصرف یکساله قیمت اعلام گردد پیش فاکتور الزامی است

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  کیسه ادار بزرگسال

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  ست سرم و میکروست هر کدام بهتعداد 10000 عدد و لوله رابط پمپ انفوزیون 6000

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مواد مصرفی آزمایشگاهی طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  محلول preventa 500 cc همراه پمپ مربوطه

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  قرارداد برنامه کاهش آسیب مردان (ایدز) طبق شرایط اختصاصی در فایل پیوست. در اساسنامه شرکت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی الزامی می باشد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  نوارتست قندخون بیونیم تعداد(20000عدد).ایران کد مشابه میباشد.داشتن نامه آیمد.مجوز فروش تهران الزامی میباشد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  استعلام واگذاری خودر طبق لیست پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  کاپ هیتاچی 3 CC مارک QC-LAB

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  کاور درب رولر پمپ اشتوکرت

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید تجهیزات کارگاهی به شرح لیست پیوست-ایران کد مشابه است

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  ( باند زخم )ایران کد مشابه -اولویت (استانی) تامین کننده حتماعضو imed باشند-اقلام درخواستی پیوست می باشد-پیش فاکتور حتما پیوست گردد-

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  لنزهای تشخیصی طبق پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  ساولن تعداد50 گالن با تائیدیه وزارت بهداشت روی گالن- سیب سلامت-مجوزتولیدوپروانه تولیداز غذا ودارو وآدرس کارخانه روی گالن ومهراستاندارد(کدمشابه)

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  تجهیزات و ملزومات پزشکی سه راهی آنژیوکت 5000 عدد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  پودر لباسشویی ماشینی قوطی نیم کیلویی با تاریخ مصرف یکساله قیمت اعلام گردد پیش فاکتور الزامی است

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  لوله یکبار مصرف نوزاد ونتیلاتور P3/P7 ساخت کمپانی Stephan تعداد 50 عدد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  ست خون مارک سوپا تعداد 2000 عدد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  آنژیوکت ابی تعداد 5000هدد(5هزارعدد)-------لطفا قیمت اداره کل تجهیزات داشته باشد(قیمت ایمدی داشته باشد) باشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  هودلامینار-درخواست112566

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  دستگاه نبولایزر نوزادی (سرد وگرم )

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  آنژیوکت خاکستری تعداد5هزارعدد(5000)-لطفاقیمت ادراه کل تجهیزات پزشکی(ایمد)ثبت شود

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  قلم کوتر یکبارمصرف کاربرد دستگاه الکتروکوتر جراحی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  یخچال دارو

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  -دستمال حوله ای سایز بزرگ 100بسته 200عدد 2-دستمال کاغذی اقتصادی 200برگ 200عدد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  گرافت استخوانی ارتوپدی منشا انسانی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  کفش ایمنی مطابق فایل پیوست ایرانکد صوری میباشد . فایل پیوست تکمیل و ضمیمه گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  بارانی و لباس کار دو تکه مطابق فایل و تصاویر پیوست - ایران کد صوری میباشد.فرم استعلام قیمت پیوست پس از تکمیل ضمیمه گردد .

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  الکتروشوک

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  دستگاه نوار قلب (شش کاناله با نمایشگر و پرینتر حرارتی) فقط تولید داخل

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خریدیک عدد شیشه سل تر به همراه متعلقات و سل اندازه گیری و.... طبق مشخصات پیوست شده

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  جت کلینر به مقدار 600لیتر (هزینه حمل به عهده تامین کننده میباشد). ایران کد صرفا جهت تشابه. اطلاعات توضیحات مطالعه شود.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  منیفولد سانترال

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  صندلی همراه بیمار

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  خرید دستگاه cr رادیولوژی با مشخصات فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  آنژیوکت سبز تعداد5000عدد(5هزارعدد) لطفا قیمت اداره کل تجهیزات پزشکی(ایمد داشته باشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  نبولایزر

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  پرداخت20 ماهه تامین کنندگان بایستی در سامانه IMEDجزو فروشندگان کالای درخواستی باشد تحویل در محل بیمارستان بعد از تائید مسئول فنی داروخانه لوازم مصرفی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  پرداخت 10 ماهه تحویل در محل بیمارستان بعد از تائید مسئول فنی داروخانه لوازم مصرفی تامین کنندگان بایستی در سامانه IMEDجزو فروشندگان کالای درخواستی باشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  کیت لعل تعداد250عددمعادل 10کارتن کدمشابه است

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  داروخانه های آموزشی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  اقلام و لوازم فردی HSE مطابق فایل پیوست ایرانکد صوری میباشد . فایل پیوست تکمیل و ضمیمه گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  زیزانداز بیمار طبق لیست پیوستی درجه یک ایرانی با قابلیت جذب اب بالا

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  لوازم مصرفی پزشکی - سایر اقلام به پیوست می باشد- شماره تماس جهت هماهنگی 09179794018 آقای ابراهیمی - تسویه شش ماهه انجام میگردد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  سوند نلاتون با مشخصات فوق

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  آنژیوکت صورتی تعداد10.000عدد(ده هزارعدد)لطفا قیمت اداره کل تجهیزات داشته باشد(قیمت ایمدی داشته باشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  استپلرپوستی واقلام الکتروکوترطبق لیست پیوست بصورت کامل وبدون نقص با رائه پیش فاکتورکامل طبق شرایط قیدشده

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گلستان

  ایران کد مشابه .100 لیتر گزیلل (زایلین) آزمایشگاهی درگالنهای 10 لیتری .از سوی برنده حتما نمونه 5 لیتری ارایه گردد .خرید پس از تاییدفنی .تسویه 3 ماهه

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  باسلام کلیه توضیحات در قسمت پیوست درج شده است

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  پانسمان آماده شفاف سایز10*30 تعداد 3000 عدد.

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ایران کد مشابه می باشد- گوشی ایر پلاک بنددار طبق مشخصات و عکس پیوست - ارسال نمونه الزامیست

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  پانسمان آماده شفاف 10*15 تعداد200 بسته 50 عددی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید تجهیزات آزمایشگاه مهندسی پزشکی

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  تهیه لوازم بهداشتی...

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/04/12 ساعت 23:59
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت طبق پیوست قیمت گذاری شود

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  اقلام مصرفی پزشکی بیمارستان بیجار طبق لیست پیوست .پیوست شامل 25% افزایش یا کاهش می گردد. شرکت کنندگان باید دارای مجوز imed و نمایندگی مجاز باشد

  تاریخ انتشار : 1400-03-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-01
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر