يكشنبه، 26 ارديبهشت ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  پایش آلاینده...

  تاریخ انتشار : 1400-02-26
  استان برگزاری : کرمان

  جمع آوری و حمل و امحاء زباله های عفونی به روش غیرسوز زیر نظر واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت ارومیه داشتن مجوز فعالیت از معاونت بهداشتی و مدیریت پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-02-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  پاکسازی بشکه

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-28
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-08
  تاریخ بازگشایی : 1400-03-09
  استان برگزاری : مرکزی

  دیتالاگر testo 174h

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  حمل و نقل

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز از تاریخ آگهی
  استان برگزاری : بوشهر

  جمع آوری زباله

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/03/01
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  خرید، حمل، نصب، راه اندازی...

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/27 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/10 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/18
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 2.700.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر

  واگذاری پاکسازی ...

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/28
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/08 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/09 ساعت 10/30
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 598.145.000 ریال
  برآورد : 11962900000

  بهداشت جایگاه دام و محوطه مجتمع

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/03 راس ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/03 راس ساعت 13
  استان برگزاری : تهران

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  واگذاری بخشی از خدمات نیروی انسانی

  تاریخ انتشار : 1400-02-25
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/29
  تاریخ ارسال اسناد : از 1400/02/30 تا 1400/03/12
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 8.799.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری و یا واریز به حساب 4001114006376636 بانک مرکزی
  برآورد : 152474000000

  واگذاری سایت پسماند بیمارستان طبق شرایط پیوست ایران کد مشابه * قیمت به صورت ماهیانه وسالیانه با و بدون ارزش افزوده درج فرمایید

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید،نصپ، راه اندازی، آموزش و نگهداری تجهیزات پایش آنلاین هوای محیطی منطقه ویژه اقتصادی لامرد

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-29
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-11
  تاریخ بازگشایی : 1400-03-12
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 2,700,000,000

  انتخاب پیمانکار بهداشت...

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/03 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/03 ساعت 13
  استان برگزاری : مازندران

  خرید، حمل، نصب، راه اندازی...

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/27 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/10 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/18
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 2.700.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر

  واگذاری پاکسازی ...

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/28
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/08 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/09 ساعت 10/30
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 598.145.000 ریال
  برآورد : 11962900000

  انجام خدمات مربوط به متصدیان

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/21 تا ساعت 14 روز 1400/02/26
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/06 تا ساعت 8
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/06 ساعت 9
  استان برگزاری : دبی
  سپرده شرکت : 365.000.000 ریال
  برآورد : 7300000000

  قرارداد خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماندهای فرودگاه ارومیه و خوی

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-30
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  اصلاحیه : هزینه بارگیری و حمل زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/27
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/29 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/01
  استان برگزاری : مازندران

  واگذاری جمع آوری نخاله ها...

  تاریخ انتشار : 1400-02-22
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/02 تا پایان وقت اداری
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 500.000.000 ریال واریز به حساب 3100003594008 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر

  خدمات نیروی انسانی

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/29
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/30 تا 1400/03/12
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 8.799.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 4001114006376636
  برآورد : 152474000000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاه هاي آب و هواشناسی استان خراسان شمالی در سال 1400

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-26
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-06
  تاریخ بازگشایی : 1400-03-06
  استان برگزاری : دبی
  سپرده شرکت : 365,000,000
  برآورد : 7,259,160,303

  جمع اوری وامحاء زباله (پسماندعفونی)ازمراکزوپایگاههای سلامت تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوئین زهرا

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور و آلاینده زیست محیطی بر اساس شرح خدمات پیوست شماره یک

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  خرید خدمات...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز از تاریخ درج آگهی
  استان برگزاری : بوشهر

  واگذاری بخشی از خدمات نیروی انسانی

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/29
  تاریخ ارسال اسناد : از 1400/02/30 تا 1400/03/12
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 8.799.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری و یا واریز به حساب 4001114006376636 بانک مرکزی
  برآورد : 152474000000

  فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث تاسیسات بازیافت گاز

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : عجمان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : قزوین

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : لرستان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : مازندران

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : مرکزی

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : عجمان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : همدان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : هرمزگان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : یزد

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : بوشهر

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : خوزستان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : زنجان

  مطالعات مرحله اول و دوم...

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/26 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/09 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/10ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  انتقال پسماندازبیمارستان به سایت سجزی طبق قراردادپیوست به مدت یک سال

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  ارزیابی اجتماعی-اقتصادی فازهای ششم و هفتم پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  حمایت فنی مهندسی کشاورزی پایدار و افزایش آگاهی کشاورزان در راستای بهبود کیفیت و کمیت آب ورودی به تالاب کانی برازان

  تاریخ انتشار : 1400-02-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  جمع آوری زباله

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ ارسال اسناد : یک هفته پس از انتشار آگهی
  استان برگزاری : ایلام
  سپرده شرکت : 5 درصد قیمت پیشنهادی ضمانت نامه بانکی

  جهت برداشت و حمل نخاله از ایستگاه موقت میر اشرف تا دفن دائم زباله 25 کیلومتر به تعداد 1200 سرویس کمپرسی ده چرخ

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  جمع آوری زباله از بندها طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  حمل خاک، نخاله...

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/03/01
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/02
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 500.000.000 ریال واریز به حساب 700786948623 بانک شهر و یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 10000000000

  اصلاحیه: خرید سطل...

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان ساعت اداری روز 1400/02/26
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان ساعت اداری روز 1400/02/26
  استان برگزاری : البرز

  انجام عملیات جمع آوری، حمل و امحاء پسماندهای ویژه و صنعتی طبق جدول پیوست نظیر بشکه های خالی ادرانت، المنت فیلتر ... در سطح شرکت گاز استان اصفهان

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  انجام عملیات جمع آوری، حمل و امحاء پسماندهای ویژه و صنعتی طبق جدول پیوست نظیر بشکه های خالی ادرانت، المنت فیلتر ... در سطح شرکت گاز استان اصفهان

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  مدیریت پسماند در سطح شرکت گاز استان مازندران

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  اجرای جمع آوری و دفن زباله های

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : از 1400/02/20 تا هفت روز کاری
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 150.500.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک بانکی به نام دهیاری و یا به حساب 0105115723007 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک بین بانکی
  برآورد : 3000000000

  قرارداد جمع آوری پسماندهای عفونی مرکز بهداشت قم

  تاریخ انتشار : 1400-02-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قم

  جمع آوری و حمل مازاد مختلف ضایعات درختان و لاستیک و پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/25 ساعت 12
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/26 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/28 راس ساعت 10
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 63.900.000 ریال واریز به حساب سپرده 0108582868003 بانک ملی
  برآورد : 1277500000

  فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث تاسیسات بازیافت گاز

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/30
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  تخلیه فاضلاب

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  اندازه گیری عوامل زیست محیطی در پساب,...

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/02/26 ساعت 9 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری امور مربوط به حفاری، خاکبرداری...

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/19 الی 1400/02/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/01 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/02
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.800.000.000 ریال
  برآورد : 56000000000

  مطالعات طرح جامع مدیریت پس ماند و مطاللعه و ارزیابی اثرات زیست محیطی

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  انجام خدمات سنجش آلاینده ها (عوامل زیان آور) محیط کار

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  تخلیه پساب کشتارگاه و سرویس های بهداشتی سطح شهر برای مدت نه ماه

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  پایش عوامل زیان آور محیط کار

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  دوره آموزشی و ایمنی بهداشت مطابق شرح پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  خرید خدمت تعیین سهم کمی کانون های گرد وغبار نهشت اتمسفری وذرات معلق تحلیل ژئوشیمیایی و ردیابهای گرد و غبار در سطح کشور مطابق شرح خدمات

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-25
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  وسایل مورد نیاز آزمایشگاه محیط زیست طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  واگذاری عملیات جمع آوری، تفکیک...

  تاریخ انتشار : 1400-02-18
  استان برگزاری : تهران

  جمع آوری زباله

  تاریخ انتشار : 1400-02-18
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/03/01
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  احداث واحد صنعتی

  تاریخ انتشار : 1400-02-18
  استان برگزاری : یزد

  حمل روزانه 3000 کیلو گرم پسماند عفونی و غیر عفونی بیمارستان

  تاریخ انتشار : 1400-02-18
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  لطفا با شماره 09125091677 خانم موسوی هم آهنگ شود بعد قیمت گذاری شود

  تاریخ انتشار : 1400-02-18
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  هزینه بارگیری و حمل زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-02-18
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/07 تا 1400/02/19
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/21
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/22
  استان برگزاری : مازندران
  برآورد : 54001344990

  واگذاری عملیات بارگیری قیف...

  تاریخ انتشار : 1400-02-16
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/02/29
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/02/29
  استان برگزاری : اصفهان

  خدمات شهری

  تاریخ انتشار : 1400-02-16
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/2/25 ساعت 17
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/26 ساعت 9
  استان برگزاری : کرمانشاه
  سپرده شرکت : 710.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب 3100003297004 بانک ملی

  جمع آوری زباله بعه تعداد 25 عدد به طور روزانه و شستشوی مخازن دو بار در ماه با بیمه ومالیات طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-16
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید نصب و راه اندازی دستگاه بیخطر ساز

  تاریخ انتشار : 1400-02-16
  تاریخ خرید اسناد : الی 1400/02/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/28 ساعت 14.30
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/29 ساعت 9
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  خدمات پسماند شهری...

  تاریخ انتشار : 1400-02-16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/25 ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/26 ساعت 8
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 20.000.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی - اوراق مشارکت - به حساب 1003288684 بانک شهر
  برآورد : 653804621784

  حمل مواد ..

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/18
  استان برگزاری : کرمان

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی بیمارستان جدید التأسیس تکاب (نوبت چهارم)

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-28
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-29
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 225,000,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات جمع آوری،تفکیک کلیه پسماند های مرکز و بی خطر سازی عفونی و تیز و برنده بیمارستان الزهرا

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-28
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-29
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 600,000,000

  حمل و دفن زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/15 الی 1400/02/25 ساعت 9 الی 12/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/15 الی 1400/02/25
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال
  برآورد : 20000000000

  حمل ضایعات آزمایشگاهی و پوکه های دارویی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه جهت معدوم سازی(مبلغ به کیلوگرم حتما ذکرشود)

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  استعلام پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  فرآیند خرید ونصب و بهره برداری از راهبند اداره کل هواشناسی استان طبق مشخصات پیوستی.

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  دارابودن برچسب انرژی ساختمان با استاندارد ملی شماره 14254

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  تخلیه لجن خشک سپتیک بازدید از محل و ارائه گواهی بازدید در سامانه الزامیست

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  گزارش ممیزی فنی انرزی ساختمان بر اساس ایین نامه صرفه جویی انرزی در ساختمان

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  انجام اندازه گیری عوامل زیان آور در بیمارستان شهرستان ارزوئیه به پیوست در صورت هر گونه سوال با شماره 09132454339 اقای خسروی تماس حاصل فرمائید

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری فعالیت های خدماتی خود...

  تاریخ انتشار : 1400-02-15
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز پس از آخرین انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/15 ساعت 1 بعدازظهر
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/28 ساعت 1 بعدازظهر
  استان برگزاری : ایلام
  سپرده شرکت : 3.022.115.665 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 60442313299

  خرید یک عدد دورسنج و دستگاه عمق سنج جهت اندازگیری سطح اب چاههای مشاهده ای

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : ایلام

  مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ايستگاه هواشناسي فرودگاه اراك

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-19
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-03-03
  تاریخ بازگشایی : 1400-03-04
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 705,892,707
  برآورد : 14,117,854,129

  اجرای عملیات بارگیری، حمل، بی خطرسازی...

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/26
  استان برگزاری : تهران

  اردوگاه کار درمانی فشافویه تعمییر و نگهداری تصفیه خانه فاظلاب برابر لیست پیوستی-ارائه پیش فاکتور در سامانه

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید قطعات مصرفی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا شهر اصفهان

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  واگذاری اجرای عملیات....

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  استان برگزاری : تهران

  اندازه گیری عوامل زیست محیطی در پساب,...

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/02/26 ساعت 9 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  امحای زیاله های عفونی شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم و واحدهای تابعه

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  ارزیابی و احراز کیفیت فضای تمیز

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  حمل مواد ..

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  استان برگزاری : اصفهان

  اندازه گیری عوامل زیست محیطی

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/26 ساعت 9 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  بادنما با ارتفاع 6 مترپایه ریخته گریبه ارتفاع 65 سانت دارای لوله های 3.2 اینچ جهت پایه و قطر پروانه 340سانت تعداد 2 عدد طبق تصویر پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  بادنما با ارتفاع 6 مترپایه ریخته گریبه ارتفاع 65 سانت دارای لوله های 3.2 اینچ جهت پایه و پروانه 340سانت تعداد 2 عدد طبق تصویر پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت گونه های جانوری برابر استعلام بها و مدارک پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری در سال 1400

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-15
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-25
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-25
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 542,350,000
  برآورد : 10,847,000,000

  آموزش و تفکیک...

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/17 ساعت 9 تا 12:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/14 تا 1400/02/25 ساعت 13
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.902.019.000 ریال
  برآورد : 38080380000

  اجرای جمع آوری و دفن زباله های

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ خرید اسناد : از 1400/02/02 تا هفت روز کاری
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 150.500.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک بانکی به نام دهیاری و یا به حساب 0105115723007 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک بین بانکی
  برآورد : 3000000000

  اندازه گیری عوامل زیست محیطی در پساب

  تاریخ انتشار : 1400-02-13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/26 ساعت 96 الی 14
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری امور مربوط به حفاری، خاکبرداری...

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/19 الی 1400/02/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/03/01 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/03/02
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.800.000.000 ریال
  برآورد : 56000000000

  اجرای عملیات شناسایی،مبارزه و کنترل جمعیت جوندگان موذی در محدوده خدماتی شهر قزوین

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  پروژه در خصوص جمع آوری پسماند عفونی و پزشکی اداره کل انتقال خون استان از پایگاه مرکزی می باشد

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قم

  نگهداری ، کاربری و نظارت بر دو دستگاه استریلایزر پسماندهای عفونی بیمارستان فارابی طبق شرایط پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  جمع آوری و دفع زباله عفونی مرکز درمانی اسالم

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  درخواست خدمات گزارش توجیهی زیست محیطی کیله سردشت

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  واگذاری امور خدمات شهری...

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/27
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/27 ساعت 13
  استان برگزاری : زنجان
  سپرده شرکت : 1.540.000.000 ریال

  خرید دو دستگاه سنجش ذرات معلق....

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 400.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 7702429853 بانک شهر

  مناقصه عمومی یک مرحله ای بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستان قائم(عج)

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-28
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-29
  استان برگزاری : خراسان رضوی
  سپرده شرکت : 590,000,000

  حمل ضایعات آزمایشگاهی و بوکه های دارویی جهت معدوم سازی

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  حمل ونقل به سایت زباله سوز و امحا به مقدار 3000 کیلو گرم پسماندهای جامد شیمیایی دارویی

  تاریخ انتشار : 1400-02-12
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه واگذاری بیخطر سازی پسماندهای عفونی بیمارستان بعثت

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-28
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-29
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 555,000,000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز، رفت و روب شهري، جمع آوري پسماندهاي خانگي و حمل تا مخزن زباله

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-19
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-29
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-30
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 1,259,648,574
  برآورد : 25,192,971,486

  مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز، رفت و روب شهري، جمع آوري پسماندهاي خانگي و حمل تا مخزن زباله

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 1400-02-19
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-29
  تاریخ بازگشایی : 1400-02-30
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 1,259,648,574
  برآورد : 25,192,971,486

  واذاری بیخطرسازی...

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1400/02/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/19 لغایت 1400/02/28 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/29
  استان برگزاری : همدان
  سپرده شرکت : 555.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 156648660 بانک رفاه

  حمل روزانه 3000 کیلو گرم پسماند شیمیایی بیمارستان

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  جمع آوری زباله بعه تعداد 25 عدد به طور روزانه و شستشوی مخازن دو بار در ماه طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  استعلام زباله های پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-15
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  خدمات پسماند شهری...

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/25 ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/26 ساعت 8
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 20.000.000.000 ریال ضمانت نامه بانکی - اوراق مشارکت - به حساب 1003288684 بانک شهر
  برآورد : 653804621784

  همراه با نیروی انسانی ودستگاه وکلیه هزینه های مصرفی به عهده پیمانکار میباشد

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری فعالیت های خدماتی خود ...

  تاریخ انتشار : 1400-02-11
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/02/08 ساعت 14:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/18 ساعت 14:30
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/19 ساعت 10
  استان برگزاری : ایلام

  نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش آلایندگی هوا طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  جمع آوری زباله عفونی مرکز طبق قرارداد طرفین مدارک پیوستی حتما با دقت مطالعه گردد

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  حمل و دفن زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/15 الی 1400/02/25 ساعت 9 الی 12/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/15 الی 1400/02/25
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.000.000.000 ریال
  برآورد : 20000000000

  جمع آوری انتقال و امحا پسماندهای عفونی درمانگاه شفا ابهر در سال 1400

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  امحاءزباله های عفونی زندان مرکزی به صورت3روزدر هفته

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مدیریت پسماند شیمیایی دارویی شامل حمل و نقل به سایت زباله سوز و امحاء به مقدار 1500 کیلوگرم

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  آنالیز آلاینده های محیط زیستی سال 1400 کلیه اطلاعات به پیوست می باشد

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  خرید قطعات مصرفی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا شهر اصفهان

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  طرح مطالعاتی بررسی منشا آلودگی طبق لیست پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  پروژه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار برای شش منطقه عملیاتی(خارک، لاوان، بهرگان، سیری، قشم، کیش و سکوهای اقماری آنها) و ستاد تهران

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-18
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید سطل...

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/02/20
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/20 ساعت 14.30
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 2.000.000.000 ریال به حساب 1006863376 بانک شهب به نام شهرداری کرج

  خدمات ایستگاه های آب...

  تاریخ انتشار : 1400-02-08
  تاریخ خرید اسناد : 1400/02/15 ساعت 14/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/25 ساعت 14/30
  تاریخ بازگشایی : 1400/02/26 ساعت 9
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : 222.797.000 ریال

  مدیریت پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-02-07
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  واگذاری تخلیه کلیه پسماندها...

  تاریخ انتشار : 1400-02-07
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی
  استان برگزاری : تهران

  خرید خدمت تعیین سهم کمی کانون های گرد وغبار نهشت اتمسفری وذرات معلق تحلیل ژئوشیمیایی و ردیابهای گرد و غبار در سطح کشور مطابق شرح خدمات

  تاریخ انتشار : 1400-02-07
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-02-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  جذب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به منظور...

  تاریخ انتشار : 1400-02-06
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/02/12
  استان برگزاری : اردبیل

  عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آوری پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-02-05
  تاریخ خرید اسناد : از 1400/02/01
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/02/18
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 16.000.000.000 ریال به صورت فیش نقدی به حساب 0105052929007 و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 320000000000

  انتقال و امحا پسماند های پزشکی طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-02-04
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  انجام امور خدماتی

  تاریخ انتشار : 1400-02-04
  تاریخ خرید اسناد : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد
  استان برگزاری : هرمزگان

  انتخاب پیمانکار جهت حمل پساب صنعتی

  تاریخ انتشار : 1400-02-04
  تاریخ خرید اسناد : لغایت 1400/02/11
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/02/13 ساعت 15.30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 500.000.000 ریال بصورت چک معتبر شرکتی (صیاد)

  خوداظهاری آلایندگی

  تاریخ انتشار : 1400-02-04
  استان برگزاری : کرمان

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر