دوشنبه، 11 مرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  عملیات احداث گورآب...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/20
  استان برگزاری : فارس
  برآورد : 3998337546

  مرمت ایستگاه هیدرومتری

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/09
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/10
  استان برگزاری : گلستان
  برآورد : 2085053965

  خرید دو دستگاه کاهنده...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : خراسان رضوی
  سپرده شرکت : 450.150.000 ریال

  لوله گذاری

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/30 ساعت 10 صبح
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30 ساعت 11 صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 3,255,000,000 ریال واریز به حساب 1229948072 بانک ملت و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 204460182319

  عملیات اجرای احداث مخزن

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/24
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/25
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  مناقصه عمومی یک مرحله ای حفر چاه آب شرب بوران شهر آمل

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-26
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-26
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 551,000,000
  برآورد : 14,002,724,105

  مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری از شبکه و انشعابات فاضلاب شهرهای نوشهر و چالوس

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-26
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-26
  استان برگزاری : مازندران
  سپرده شرکت : 505,000,000
  برآورد : 12,481,200,000

  ایران کد مشابه است شرح خدمت طبق فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  غبارگیر

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/09 ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/09 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/10 ساعت 8
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  آبرسانی به مرکزانتقال نفت مغانک.کلیه هزینه های پمپ آب وانتقال آب ازطریق لوله به مرکزمغانک بعهده پیمانکار میباشد.هماهنگی با آقای ناصرحسین09124755810

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  چدن داکتیل

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/14 ساعت 19
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/25 ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/26 ساعت 10صبح
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 1.091.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 21819914309

  احداث شبکه توزیع

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : از 1400/05/09
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/13 تا ساعت 13:30
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 5.925.287.840 ريال

  اجرای کول گذاری

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  احداث شبکه توزیع آب...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : از 1400/05/09
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/13 ساعت 13:30
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 5.925.287.840 ریال

  پمپ آب...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/15
  استان برگزاری : خوزستان

  احداث مخزن

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/17 ساعت 19
  تاریخ ارسال اسناد : تا1400/06/01 ساعت 19
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/02
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 2,008,500,000 ريال
  برآورد : 40,167,852,018

  خرید آنالایزر

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/30 ساعت 10
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30 ساعت 11
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 881.000.000 ریال

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تكميل شبكه توزيع آب 200 و 300 هكتاري شهرك صنعتي مامونيه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : مرکزی

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : خوزستان

  آبرسانی به مجتمع گلدشت و لب فراوان شهرستان رودبار جنوب

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  انجام عملیات حفاری ، کانال کنی و چاه ارت شهرستان فردوس

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  لرزه گیر آکاردئونی 36 اینچ طبق مدرک پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  اجرای پروژه احداث بندهای سنگ وملات گابیون و بندهای سبک پایه بتنی حوزه سورخان(شوراب)شهرستان شاهرود

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سمنان

  اجرای عملیات 1300 متر خط انتقال چاه شماره 14 کمالشهر

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  بهسازی چشمه روستای پرگله شهرستان خمین با برآورد 1.644.983.405 ریال

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  پیمانکار اجرای کانال 60*60 کوچه مینو 9

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  24 متر مربع نوار لاستیکی بدون منجیت مقاوم به مواد نفتی طبق مشخصات لیست پیوست/از ایرانکد مشابه استفاده شده است.

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  بازدیدوعیب یابی وسرویس تصفیه خانه مجتمع سنگ آهن سنگان

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  حفاری دو حلقه چاه نیمه عمیق دهانه گشاد به عمق 20مترهمراه با 60متر گالری

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  پمپ

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/15
  استان برگزاری : خوزستان

  خرید، حمل، تراش، قیرپاشی و پخش آسفالت...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/17
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/19
  استان برگزاری : البرز

  مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سپتسک آب خام پارک قطران

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  بهسازی خیابان

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : ضمانت نامه بانکی - به حساب 1006574148 بانک شهر

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال منهول پمپ های فاضلاب روستای اوجا محله شهرستان ساری به هم

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : مازندران

  تخلیه لجن تصفیه خانه فاضلاب بیجار (78-1400)

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  انتقال خون- اتصالات تاسیساتی براساس مشخصات فایل پیوست -استعلام فاقد فایل پیوستی مورد تایید نمیباشد

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  اصلاحیه : احداث سازه ایستگاه پمپاژ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 حداکثر تا ساعت 14:00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/30 حداکثر تا ساعت 13:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/31 ساعت 9:00
  استان برگزاری : تهران

  عملیات حفاری سه حلقه چاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی تا 1400/05/16 تا ساعت 14:00
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1400/05/30 تا ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/31 ساعت 9.30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 541.000.000 ريال فیش واریزی به شماره حساب 1-60000000-4-117 نزد بانک سینا یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 13672841328

  احداث و بازسازی قنوات شهرستان باشت

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  سرآبندی و بهسازی کانالهای آبیاری شهرستان باشت

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  اجرای فنداسیون و نصب دو مخزن پیش ساخته 50 مترمکعبی و وصل به شبکه موجود روستای آقاگیر شهرستان البرز (الوند قزوین) مطابق اسناد پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  اصلاح و احداث...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/20
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/30
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/31
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 375.000.000 ریال
  برآورد : 7500000000

  لوله گذاری چدنی به همراه برچیدن و جوشکاری لوله فولادی به همراه ساخت حوضچه جهت اتصال خط 800 به مخزن پونک از مخزنRE1 قزوین مطابق اسناد پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  اجرای پروژه احداث تلمبه خانه...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/17
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/06/02 ساعت 13:30
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/10 ساعت 9
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.073.497.000 ریال به صورت چک بانکی تضمینی یا ضمانتناهم بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 139419465331 نزد بانک سینا شعبه دکتر فاطمی غربی به نام شرکت
  برآورد : 31449892068

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه، بازسازی و جابه جایی شبکه توزیع آب - ناحیه 3

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : تهران

  اجرای عملیات اصلاح شبکه فاضلاب با لوله پلی اتیلن قطر 315و400 بمتراژ 539 متر واقع در شهر تاکستان خیابان اسد آبادی مطابق اسناد و مدارک پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  پروژه تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/12 تا پایان وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/23 تاپایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24 ساعت 14:30
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 2.362.637.420 ريال واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده
  برآورد : 93263742048

  خرید بارگیری حمل و تحویل کنتور ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/16 ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/06/06 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/07 ساعت صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.448.000.000 ریال فیش واریز به حساب شماره 1174600000001 بانک سینا یا ضمانتنامه بانکی

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات سرویس، تعمیر و نگهداری کنترلگرهای هوشمند شیرهای فشار شکن 150 ایستگاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-06-02
  تاریخ بازگشایی : 1400-06-03
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 385,000,000
  برآورد : 8,500,000,000

  تامین کنتور

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/31 پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/01 ساعت 10
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : 2.253.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره 122222226290243

  آبرسانی سیار در سطح روستاهای استان خراسان شمالی- مطابق مشخصات فنی پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  عملیات رسیدگی به حوادث و رفع نواقص شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده آبفای 4 و 5 و 6 شهر تهران مطابق شرح اسناد و مشخصات فنی

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  احداث حوضچه های منهول شیرآلات...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/16 تا پایان وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/26 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 1.036.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 3400318188 نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضلاب سیرجان
  برآورد : 20711436516

  احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی کتی شرقی--شهرک آزادگان و پاسداران20

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  تهیه مصالح, حمل, اجرا و نصب ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/12 تا پایان وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/23 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24 ساعت 14
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 1.004.911.964 ریال واریز نقدی به حساب شرکت یا ضمانتناه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا مطالبات قطعی تایید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضلاب استان البرز
  برآورد : 29163732132

  حفر 3حلقه چاه جذبی و لوله کشی از اتاقک سپتیک به چاه های حفر شده

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  عملیات بازسازی و تعمیر و نگهداری دستگاههای راه انداز نرم و دور متغیر در تاسیسات آب و فاضلاب استان کرمانشاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  نصب انشعابات آب در سطح شهر کنگاور

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  تجهیز چاه شماره 4 ( مسیر دسترسی به ایران خودرو ) شهرک صنعتی بندپی شرقی

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-17
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع پرورش ماهیان سرد آبی سپید دشت

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-17
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-30
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-31
  استان برگزاری : لرستان
  سپرده شرکت : 2,200,000,000
  برآورد : 42,968,980,242

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آهکی آب شرب تا عمق 200 متر(بدون ایرلیفت) سطح استان

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب انشعابات آب وفاضلاب در سطح شهر صحنه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات حفاري مجدد وآزمایش پمپاژ 2 حلقه چاه عمیق آب شرب منطقه میان دربند شهر کرمانشاه (پیمان شماره 2)

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عمليات حفاري مجدد وآزمایش پمپاژ 2 حلقه چاه عمیق آب شرب منطقه میان دربند شهر کرمانشاه (پیمان شماره 1

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای کف شکنی و توسعه چاه های نیمه عمیق دستی آب شرب به عمق 30 متر با احداث گالری به همراه میل چاهها پ 2 سطح استان کرمانشاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری مجدد آزمایش پمپاژ3 حلقه چاه عمیق آب شرب پ ش 2 اسلام آباد-سرپل ذهاب-گیلانغرب-دالاهو

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری و آزمایش پمپاژیک حلقه چاه آهکی آب شرب تا عمق 200 متر (مجهز به سیستم ایرلیفت)

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به روستای ملاورد

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کرمانشاه

  8800 رول نوار عایق بندی لوله ضد خوردگی با عرض 2 اینچ و 1300 رول نوار عایق بندی لوله ضد خوردگی با عرض 6 اینچ و 300لیتر پرایمر P27

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  ایارنکد استفاده شده مشابه می باشد بارود این شرکت مبلغ 4/229/500/000 ریال بابت تخلیه و انتقال فاضلاب و لجن برداری در تصفیه خانه شهرک صنعتی عباس ابادد

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید تجهیزات و اجرای پروژه پمپ خانه دفنی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  ایرانکد استفاده مشابه می باشد براورد این شرکت مبلغ 4/107/301/594 ریال بابت ترمیم لاگن های تصفیه خانه شهرک صنعتی عباس اباد می باشد

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  لایه روبی ، کف شکنی وپشته بری چاه روستاههای چنار، پاقلعه ، گیشه شهربابک طبق شرح خدمات پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  نصب ترانس جهت تامین برق ایستگاه قلعه تسمه 38400

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : ایلام

  واگذاری احداث سد مخزنی...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  استان برگزاری : کردستان

  حفاری و نصب انشعابات...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/11 الی 1400/05/16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/31 ساعت 9 قبل از ظهر
  تاریخ بازگشایی : ارزیابی کیفی 1400/05/31 و پاکت قیمت 1400/06/01 ساعت 9 قبل از ظهر
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 486.000.000 ریال
  برآورد : 9717761233

  آب بندی سپتیک ورودی پساب تصفیه خانه پالایشگاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  اجرای شبکه برق

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 ساعت 14/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/26 ساعت 14/30
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4001103506375974 بانک مرکزی

  عملیات آبیاری ،حفاظت فیزیکی،مراقبت ونگهداری جنگلکاری مسیرسه راهی شیداصفهان -تاکستان بطول 18کیلومتر

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  پروژه های آبرسانی

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : انتشار نوبت دوم آگهی به مدت 8 روز
  تاریخ بازگشایی : 3.250.000.000 ريال
  استان برگزاری : کرمانشاه
  برآورد : 65000000000

  سرویس, تعمیر و نگهداری کنترل گرها...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/10 الی 1400/05/18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/06/02 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/16 ساعت 11
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 385.000.000 ریال چک بانکی تضمینی یا ضمانتنامه بانکی یا وایز نقدی به حساب شماره 884404041093 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران یا مطالبات قطعی و تایید و بلوکه شد ه نزد این شرکت
  برآورد : 8500000000

  ایمن سازی ..

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/12
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/24 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/25 ساعت 9 صبح
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 450.000.000 ريال
  برآورد : 11270276176

  پلی آلومینیوم...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/23 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24 ساعت 8
  استان برگزاری : اصفهان
  سپرده شرکت : 1.480.000.000 ریال

  تامین سرویسهای ایاب و ذهاب ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 ساعت 19:00
  استان برگزاری : خوزستان

  حفاری و نصب انشعابات..

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/11 الی 1400/05/16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/31 ساعت 9 قبل از ظهر
  تاریخ بازگشایی : ارزیابی کیفی 1400/05/31 و پاکت قیمت 1400/06/01 ساعت 9/30 قبل از ظهر
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 502.500.000 ریال واریز به حساب 0105719774005 بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 10042453530

  استاندارد سازی انشعابات آب

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/31 ساعت 9 صبح
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/01 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 504.000.000 ريال به حساب 0105719774005 بانک ملی - ضمانت نامه بانکی
  برآورد : 10078247939

  سرمایه گذاری در طرح های آبرسانی...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ ارسال اسناد : دو هفته از انتشار آگهی
  استان برگزاری : مازندران

  تکمیل شبکه فاضلاب...

  تاریخ انتشار : 1400-05-10
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/12 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/23 ساعت 8/30
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/23 ساعت 9
  استان برگزاری : گیلان
  سپرده شرکت : 1.505.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
  برآورد : 30104145494

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب حاشیه یادگار امام منطقه 10 شهرداری

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید آنالایزر ثابت چندگانه بیوگاز مدولهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و توزیع آب شرب انسان و دام در منابع ذخیره آب مناطق عشایر شهرستان شوشتر

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-23
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-24
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 200,000,000
  برآورد : 4,000,000,000

  تامین منابع آبی...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/12 ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/12 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/13 ساعت 10
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی بسیج 1- حسین آباد

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : مازندران

  منابع آبی

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/12 ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/12 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/13 ساعت 10
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  بهره برداری نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تاسیسات و...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/11 ساعت 14
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/23 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/26 ساعت 10
  استان برگزاری : هرمزگان
  سپرده شرکت : 1.300.000.000 ريال
  برآورد : 25659658452

  حفر دو حلقه چاه دستی روستاهای برکت آباد و هیراب شهرستان بروجرد مطابق مشخصات فنی پیوست . محل تامین اعتبار اسناد خزانه اسلامی به سررسید 1403 می باشد .

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : لرستان

  جدول بندی

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/17
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/18 پایان وقت اداری
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 5 درصد برآورد اولیه واریز به شماره حساب 211804308827916024 بانک سپه
  برآورد : 3079708261

  اصلاح وتوسعه شبکه شهرساوه 3900 متر لوله گذاری به قطر63 تا 250 میلیمتر-500 مترلوله 20 میلیمتر انشعاب طبق برآورد پیوست(لوله و شیرآلات با شرکت آبفا)

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  برونسپاری رفع حوادث شهر لواسان

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  نوار تفلون سبز تهران جنس ptfe وزن حداقل 4ونیم گرم خالص طبق استعلام پیوست- فرم استعلام قیمت مهر وامضا وارسال شود

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری - محلات

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-12
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-24
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-30
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : 521,886,946

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری - دلیجان

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : مرکزی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری - خمین

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : مرکزی

  عملیات آبیاری و مراقبت جنگلکاری سنواتی در منطقه طیتوئیه شهرستان بافت

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری اجرای فاز اول...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/10 تا 1400/05/13 ساعت 8 تا 13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/24 ساعت 13
  استان برگزاری : تهران

  احداث خطوط...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/18
  استان برگزاری : خراسان رضوی
  سپرده شرکت : 6.000.000.000 ریال
  برآورد : 150000000000

  لوله کشی آب مصرفی جهت کانکس بازارچه مرزی سومار

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  عملیات رسوب زدایی...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/12 تا ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/26 تا ساعت 16
  استان برگزاری : تهران

  عملیات حفاری سه حلقه چاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی تا 1400/05/16 تا ساعت 14:00
  تاریخ ارسال اسناد : حداکثر تا 1400/05/30 تا ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/31 ساعت 9.30
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 541.000.000 ريال فیش واریزی به شماره حساب 1-60000000-4-117 نزد بانک سینا یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 13672841328

  احیائ و تجهیز چاه روستای ملک سر شهرستان صومعه سرا

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  احیائ و مرمت حفر چاه روستای شعله پس

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  احیاء و حفر چاه روستای پشتمسار شهرستان صو معه سرا

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  تامین آب ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/11 ساعت 17
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/24 ساعت 12 صبح
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/25 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 1.724.000.000 ريال
  برآورد : 34479273893

  بازسازی و احیای چاههای آب شرب در سطح شهر کرمانشاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  ترمیم و پاکسازی جوی و جدول و اصلاح مسیر دفع آبهای سطحی برزن ایثار و فرهنگ شهر جدید فولادشهر

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اصفهان

  لیست خدمات نظارت بازرسی و مشاور کیفی و فنی از شرکتهای خریداری شده مطابق نامه پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  تست و رسوب زدایی وشارژ سیاندر گاز کلر 800 کیلو گرمی

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری و مراقبت از فضای سبز حاشیه کمربندی باغین - ماهان

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-23
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-24
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 639,000,000
  برآورد : 12,778,904,202

  خرید بارگیری حمل و تحویل کنتور ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/16 ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/06/06 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/07 ساعت صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.448.000.000 ریال فیش واریز به حساب شماره 1174600000001 بانک سینا یا ضمانتنامه بانکی

  تهیه مصالح، حمل، اجرا و نصب...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/12
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/05/23
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24 ساعت 14
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 1.004.911.964 ریال بصورت واریز نقدی به حساب شرکت و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا مطالات قطعی تایید و بلوکه شده
  برآورد : 29163732132

  احداث سازه ایستگاه پمپاژ

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/105/16 حداکثر تا ساعت 14:00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/30 حداکثر تا ساعت 13:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/31 ساعت 9:00
  استان برگزاری : تهران

  اجرای خط GRP 500 حومه غربی شهر رفسنجان

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-14
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای تور سنگ (گابیون) در مسیرهای شبکه گاز با اولویت شمال و شرق استان

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-24
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-24
  استان برگزاری : خراسان رضوی
  سپرده شرکت : 1,136,700,000

  خرید آنالایزر

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/30 ساعت 10
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30 ساعت 11
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 881.000.000

  اجرای شبکه توزیع آب ..

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/23 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/06/06 ساعت 10 صبح
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/06 ساعت 13
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.135.000.000 ریال
  برآورد : 33485437064

  مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي قسمتي از شبكه توزيع آب در فاز توسعه شهرك صنعتي آيت الله هاشمي رفسنجاني- طرح غير عمراني

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-20
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-31
  تاریخ بازگشایی : 1400-06-01
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 133,000,000
  برآورد : 2,644,939,005

  ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/16 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/30 ساعت 10 صبح
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30 ساعت 11 صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 3,255,000,000 ریال واریز به حساب 1229948072 بانک ملت و یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 204460182319

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آبرسانی به مجتمع روستایی مرغک شهرستان بم

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : کرمان

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مخزن1000 مترمکعبی خواجو شهر

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : کرمان

  اجرای حفاری چاله وچاه و کانال در امورهای البرز محمدیه ابیک

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  اجرای حفاری چاله وچاه و کانال در امورهای شمال جنوب مینودر

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  حفاری یک حلقه چاه نیمه عمیق دهانه گشاد به عمق 15 متر در روستای علی اکبر کرمانشاه

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  ساخت دو عدد STRAINER مطابق فرم استعلام پیوست و ITP بازرسی

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  لوله گذاری کم فشار بر اساس براورد طرح و با مبلغ نقدی 5432189667 ریال

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  اجرای یک مورد بند سنگ و ملات به حجم 200مترمکعب در محدوده روستای هودیان شهرستان دلگان طبق دستورالعمل فنی پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  ادامه لوله گذاری و سیستم ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.750.000.000 ریال به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 55000000000

  پروژه تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/12 تا پایان وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/23 تاپایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24 ساعت 14:30
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 2.362.637.420 ريال واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده
  برآورد : 93263742048

  اجرای عملیات مرمت،بازسازی و بهسازی در مخازن و ابنیه تاسیسات آب شهر تبریز

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-19
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  اجرای خط انتقال فاضلاب .. .

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/23 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24 ساعت 8/30
  استان برگزاری : اصفهان

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سازه ایستگاه پمپاژ بهمراه حمل نصب و راه اندازی پمپها

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید- خرید 7410 فقره کنتور مولتی جت خشک کلاس R160 (6 ج ت/1400)

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه حفاری سه حلقه چاه در مناطق تحت پوشش

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  استان برگزاری : تهران

  اجرای عملیات حفاری وآتشباری (2مرحله آتش باری و حدود 4500متر حفاری)چاله های سنگ لاشه شهرداری

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مرکزی

  اجرای حفاری چاله وچاه و کانال در امورهای تاکستان بوئین زهرا و اوج

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : قزوین

  ارزیابی کیفی عملیات احداث فاز اول سایت

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/17 تا ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/31 ساعت 14
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/01 ساعت 10
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 4.859.377.152 ریال
  برآورد : 97187543045

  احداث چاه ارت (حفاری انتقال نخاله به محوطه و پرکردن چاه با مواد )با مقاومت زیر 2 اهم به صورت ماکزیمم دارای گواهی ارت سنجی از مرکز تحقیقات ..

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب شماره 10 شهر طرقبه اراضی سوران - محل اجرای پروژه شهرستان طرقبه شاندیز می باشد.

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  اجرای شبکه برق

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/16 ساعت 14/30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/26 ساعت 14/30
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 4001103506375974 بانک مرکزی

  حفر چاه ..

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/23 ساعت 18
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/06/06 ساعت 10
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/06 ساعت 13
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 1.529.000.000 ريال
  برآورد : 46620073127

  احداث حوضچه

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/26 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/30 ساعت 10
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 1.036.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا به حساب 3400318188 بانک ملت
  برآورد : 20711436516

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر